NOVARTIS PHARMA – 17/01/2018

Beschrijving van de reclame

De advertenties met als titel “Ik kroop een dag in de huid van een persoon met psoriasis.” tonen het gezicht van een bekende Belg met vermelding van naam en beroep (respectievelijk Saartje Vandendriessche – Presentatrice en Dimitri Leue – Acteur, schrijver en scenarist (en in de Franstalige versie Sophie Pendeville – Animatrice et comédienne en Patrick Ridremont – Comédien et réalisateur)).
De afbeelding toont telkens hun gezicht dat verticaal in twee verschillende helften verdeeld is: aan de rechterzijde zijn de personen geschminkt met psoriasisletsels, aan de linkerzijde wordt hun gaaf gezicht getoond.
Onderaan de vermeldingen “Zet geen pas te veel met psoriasis.”, “Ontdek mijn verhaal op www.pasvoorpso.be” en “#PasVoorPso”.

Motivering van de klacht(en)

Als psoriasispatiënt apprecieert de klaagster de sensibiliseringscampagne en informatie van het grote publiek alsook dat men patiënten aanspoort om de ziekte te laten behandelen. De manier waarop dit echter wordt gedaan door een gaaf gezicht naast dat van een psoriasispatiënt te plaatsen is volgens haar ronduit schokkend en legt de nadruk op het uiterlijk en de abnormaliteit. Door bovendien te focussen op patiënten die geen pas te veel moeten zetten met de ziekte, wordt de intolerante afkeerreactie van mensen op straat versterkt. Het is niet het publiek dat fout reageert, het is de patiënt die zich moet laten behandelen. De klaagster deelde mee dat dit de psychosociale belasting van psoriasispatiënten niet verbetert, wel integendeel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met deze campagne, een samenwerking met de patiëntenverenigingen en dermatologen, een lans breekt voor een beter bewustzijn en begrip voor de huidziekte psoriasis.

De klager meent dat de sensibiliseringscampagne de afkeerreactie van mensen op straat versterkt. De adverteerder vindt het woord ‘afkeerreactie’ ongepast en gaf in dit verband meer uitleg over deze niet-besmettelijke aandoening en over een recente studie inzake de sociaaleconomische impact ervan.

De campagne heeft net tot doel om op twee manieren het aanstaren tegen te gaan: ten eerste door het grote publiek te informeren en ten tweede door patiënten aan te sporen op zoek te gaan naar een passende behandeling waar die vroeger niet bestond of men er zich niet bewust van was.

De klager meent dat de campagne de psychosociale belasting van de psoriasispatiënt verzwaart. Het tegendeel is waar. De campagne en de keuze om met bekende personen te werken, maakt de ziekte meer laagdrempelig en bespreekbaar. Hiermee wil de adverteerder het psychosociaal lijden van patiënten doorbreken en duidelijk maken dat effectieve behandelingen met gave huid als resultaat geen ijdele hoop zijn maar een haalbare kaart.

De notie ‘fout’ van het publiek, dan wel van de patiënt is irrelevant. Dit gaat over het recht van patiënten om geïnformeerd te zijn en met kennis van feiten vrij ervoor te kiezen al dan niet te actie te ondernemen.

De conclusie is dat de sensibiliseringscampagne een dubbel doel dient: enerzijds het grote publiek bewust maken van wat psoriasis is en de impact van aanstaren en onbegrip aan te kaarten en anderzijds de patiënten te overtuigen dat een gave huid vandaag mogelijk is. Bijgevolg meent de adverteerder dat de klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties met als titel “Ik kroop een dag in de huid van een persoon met psoriasis.” het gezicht van een bekende Belg tonen, dat verticaal in twee verschillende helften verdeeld is met aan de rechterzijde geschminkte psoriasisletsels.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de bedoeling van de campagne tweeledig is: het grote publiek sensibiliseren over wat psoriasis is en over de impact van aanstaren en onbegrip en de patiënten aansporen om zich te informeren over nieuwe behandelingsmogelijkheden.

De Jury is van mening dat de advertenties psoriasispatiënten niet op een negatieve manier voorstellen noch door de tekst noch door de afbeeldingen. Zij is ook van mening dat de advertenties niet als schokkend opgevat zullen worden door de gemiddelde consument.

Volgens de Jury vertonen de gebruikte beelden en teksten een rechtstreeks verband en zijn ze in verhouding met de beoogde doelen van de campagne in kwestie.

Rekening houdend met wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze advertenties niet strijdig zijn met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en niet getuigen van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NOVARTIS PHARMA
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne #PasVoorPso
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/01/2018