NOVARTIS CONSUMER HEALTH – 10/03/2015

Beschrijving van de reclame

VO: “Opgelet, een vrouw met pijnlijke knieën kan haar man tot wanhoop drijven.”
Vrouw: “Schatje, raapte gij mijne stylo eens op?”
Man: “Tuurlijk, schatje.”
Vrouw: “Raapte gij mijn oorbel eens op?”
Man: “Allee dan.”
Vrouw: “Raapt gij efkes mijn sleutels op?”
Man: “Seg, euh.”
Men hoort een hond blaffen.
Vrouw: “Ooh Fifi. Schatje, raapte gij dat op?”
Man: “Aaah.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de link tussen het erg grillige gedrag van de dame en de kwaliteit van het product onbegrijpelijk. De boodschap lijkt meer te gaan over het geduld van de partner dan over de gezondheid van de dame.
Bovendien, als het de bedoeling van de adverteerder is om humor te gebruiken, wat is er grappig aan vrouwen te doen overkomen als wispelturig(e) (idioten) en mannen als (arme) bedienden?
De klager vindt de boodschap ridiculiserend en seksistisch ten opzichte van het vrouwelijke geslacht.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft benadrukt dat Voltaren een geneesmiddel is en dat deze spots derhalve ook door de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen zijn geëvalueerd en goedgekeurd.

Hij meent dat allereerst duidelijk gemaakt moet worden dat de radiospot kadert in de promotionele boodschap rond moeilijkheden bij beweeglijkheid en de mogelijke oplossingen ervoor, en niet rond eventuele rollenpatronen tussen koppels.
De bedoeling van de spot bestaat erin op een humoristische wijze te vertellen dat het product ook bedoeld is voor veeleisende mensen met fysieke ongemakken, en er daarin ruimte is voor voorkeuren. Daaruit blijkt dan ook de band tussen de neerzetting / typering van de vrouw en het product. In drie gevallen kan de vrouw iets niet, in een volgende geval wil ze dit ook niet, wat op een humoristische manier duidelijk gemaakt wordt.

Volgens de adverteerder kan er moeilijk sprake zijn van stereotypering of seksisme, noch in hoofde van de man, noch in hoofde van de vrouw, gezien de spot nergens beweert dat elk koppel zo is. De rollen hadden omgekeerd kunnen zijn, waarbij de man leed aan problemen rond beweeglijkheid, en nog zou de opzet van het spotje ‘gewerkt’ hebben.

Humor is niet wettelijk te definiëren, maar is volgens de adverteerder in dit geval niet van de aard om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek gezien het overdreven karakter. Niemand wordt op misprijzende of kleinerende wijze voorgesteld.

Om die redenen meent de adverteerder de spot niet te moeten wijzigen wegens een vermeend seksistisch of beledigend karakter.

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat de enscenering van de spot humoristisch en karikaturaal is en zo ook zal waargenomen worden door de gemiddelde luisteraar.

De Jury is eveneens van mening dat de manier waarop de man en de vrouw afgebeeld worden in deze reclame niet stereotyperend of beledigend is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
Product/Dienst: Voltaren
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2015