NOVARTIS CONSUMER HEALTH – 06/02/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Keelpijn wordt in het algemeen veroorzaakt door een virale infectie. Zo ziet de infectie er in uw keel uit. Daarom bevat Orofar Lidocaïne een anti-viraal middel en een plaatselijk verdovend middel. Orofar Lidocaïne verlicht niet enkel snel de pijn, maar bestrijdt ook de infectie. Orofar Lidocaïne: een parel voor de keel”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame toont een infectie in de keel die te wijten is aan een virale infectie. Lidocaïne wordt voorgesteld alsof het een anti-viraal middel (“agent”) bevat dat zal werken tegen de kwaal. De term “middel” is “licht” maar voldoende om verwarring te creëren. Er is echter geen enkel product op de markt met anti-virale eigenschappen, zelfs de antibiotica niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de door de klacht omschreven eigenschap diegene is die neergelegd is in de Samenvatting van de Produktkenmerken (SPK). Dit document vormt de basis voor de vergunning tot het in de handel brengen ervan, wordt goedgekeurd door de federale en Europese autoriteiten bevoegd voor Volksgezondheid en bevat de beschrijving van het product met betrekking tot chemische, farmacologische en farmaceutische eigenschappen, met inbegrip van het medische en klinisch gebruik ervan.
De SPK libelleert de eigenschap expliciet als volgt: “Daarenboven bezit benzoxoniumchloride fungicide en virucide eigenschappen gericht tegen membraanvirussen zoals het influenzavirus, het para-influenzavirus, herpes hominis.”. Benzoxonium is een ontsmettingsmiddel, dat lokaal en plaatselijk op oppervlakken werkt, en niet bestemd is om in het lichaam opgenomen te worden om zijn activiteit uit te voeren, zoals dat voor antibiotica het geval is. De werking van het product wordt dus correct omschreven.
De adverteerder deelde tenslotte mee dat deze reclame in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik door de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen werd goedgekeurd en een visum ontving.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot stelt dat Orofar Lidocaïne een anti-viraal middel bevat, wat de klager betwist.

De Jury heeft er nota van genomen dat de TV-spot in kwestie een visum gekregen heeft en uitgezonden wordt in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Jury heeft er ook nota van genomen dat de bevoegde autoriteit bij de evaluatie van het geneesmiddel in het kader van de verlening van de vergunning tot het in de handel brengen ervan, de gegevens betreffende Orofar Lidocaïne goedgekeurd heeft, waaronder de vermelding dat het product in kwestie het actieve bestanddeel benzoxoniumchloride bevat dat virucide eigenschappen bezit ten aanzien van bepaalde virussen zoals het influenzavirus, het para-influenzavirus en herpes hominis. In de onderhavige reclame is het deze eigenschap die de vermelding “bevat een anti-viraal middel” en de slogan “bestrijdt de infectie” verrechtvaardigt.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat de reclame in kwestie de werking van het product correct omschrijft en niet verwarrend noch misleidend is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
Product/Dienst: Orofar Lidocaïne
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/02/2013