NOVARTIS CONSUMER HEALTH – 01/02/2007

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont achtereenvolgens verschillende beelden/foto's van een aantrekkelijke vrouw met telkens een sigaret in de hand : als zangeres, in bad, op een motor. Mannenstem : “Wie zou je zijn zonder die sigaret in de hand ? Je zal het nooit weten, tenzij je stopt”. Stem + tekst : “Lose the Smoke”, “Keep the fire”, “Nicotinell. Gum. Onverwacht intens”, “Een smaak zo onverwacht intens. Net zoals een leven zonder sigaret. Nicotinell bestaat ook in pleisters”. Vervolgens zien we de vrouw op een motor door de stad rijden. De verpakking wordt in beeld gebracht, samen met de volgende tekst : “Nicotinell (nicotine) is een geneesmiddel voor volwassenen. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter en vraag raad aan uw apotheker voor een goed gebruik. Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren. Novartis Consumer Health N.V. VN 257/07-2008”.

Motivering van de klacht(en)

Roken is zogezegd schadelijk voor onze gezondheid en moet volgens deze reclame dan maar vervangen worden door fun en kik en door andere vuiligheid de lucht in te blazen. Is dat dan niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat Nicotinell een geneesmiddel is op basis van nicotine dat gebruikt wordt om rokers te helpen bij hun beslissing om zijn/haar rookgewoonte af te bouwen of stop te zetten. Het betreft dus in de eerste plaats een publiciteit voor een product dat er op gericht is om positief bij te dragen tot de gezondheid van de burgers. De publiciteit wordt gevoerd onder de slogan "lose the smoke, keep the fire". De idee van deze campagne is erop gericht om de roker, of de rookgewoonte, niet te stigmatiseren. De campagne wil eerder de nadruk leggen op de mogelijkheid om de rookgewoonte te vervangen door andere activiteiten die als aangenaam gepercipieerd kunnen worden, zoals erop uit trekken met de motor. De adverteerder liet gelden dat hij de mening van de klager respecteert, maar niet deelt. Hij is van oordeel dat deze spot niet onethisch is daar deze bovendien aan alle toepasselijke en reglementaire vereisten beantwoordt. Tenslotte bevestigde hij dat deze spot vooraf voorgelegd en goedgekeurd werd door de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen en het nodige visum heeft bekomen, hetgeen bevestigt dat deze reclame in overeenstemming is met de bepalingen van het KB van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen voor menselijke gebruik.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de spot de boodschap uitdraagt dat indien men stopt met roken, men kan genieten van andere genoegens in het leven, bijvoorbeeld een ritje op de motor. Gelet hierop is de Jury van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument gepercipieerd te worden als een negatieve boodschap of als een aanzetting tot afkeurenswaardige gedragingen of gedragingen strijdig met het leefmilieu.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NOVARTIS CONSUMER HEALTH
Product/Dienst: Nicotinell
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2007