NMBS – 31/07/2019

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat het logo van de adverteerder en onder meer een foto van de Arc de Triomphe in Parijs en de tekst « Bruxelles - Paris en train 29 € ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de adverteerder duidelijk « Bruxelles-Paris en train 29 € » aangeeft, dus niet “vanaf” en dat het als hij zich naar de site begeeft quasi onmogelijk is om een ticket aan 29 euro te vinden. Volgens hem gaat het dus duidelijk om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame onderdeel uitmaakt van zijn online communicatieplan waarbij Parijs maar ook andere Europese bestemmingen aan bod komen.
Hij gaf tevens aan dat er geen “vanaf” bij staat aangezien dit de basisprijzen zijn, die steeds op de site van NMBS Internationaal te vinden zijn, mits enig opzoekingswerk. Op zijn website zelf wordt wel gespecifieerd dat het een vanaf-prijs betreft, wat inhoudt dat de prijs kan variëren naargelang de gekozen data en uren. Volgens hem zijn in de reissector variërende prijzen een welgekend principe.
Om verdere onduidelijkheid bij zijn klanten te vermijden werd echter beslist om ook bij de aangehaalde reclame in de toekomst steeds de vermelding “vanaf” toe te voegen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamebanner waarop de klacht betrekking heeft bij het traject in kwestie slechts het bedrag 29 € vermeldt zonder verdere informatie.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat op zijn website zelf wel wordt gespecifieerd dat het hier een vanaf-prijs betreft, wat inhoudt dat de prijs kan variëren naargelang de gekozen data en uren.

De Jury is echter van mening dat de reclamebanner zelf reeds diende aan te geven dat het vermelde bedrag slechts een vanaf-prijs uitmaakt en is van oordeel dat de reclame door dit na te laten van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds aangaf de reclame in kwestie te zullen aanpassen door te vermelden dat het een vanaf-prijs betreft.

Adverteerder: NMBS
Product/Dienst: Treinreizen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  31/07/2019