NMBS – 26/09/2007

Beschrijving van de reclame

Reclameboodschap met als titel: “Schoolabonnement en Campuskaart: 50% goedkoper. Neem de trein en een pintje meer”, toont een glas bier. Onderaan logo en website nbms.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met de reclame-ethiek

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de campagne (thuis-school) de bedoeling heeft om jongeren ertoe aan te zetten om de trein te nemen om naar school te gaan en om dit te bereiken wordt ingespeeld op het feit dat de treinkaart “school” en “campus” 50% goedkoper zijn geworden gelet op de nieuwe tarieven die van toepassing zijn sinds februari 2007. De doelgroep van deze campagne betreft de studenten van het middelbaar en hoger onderwijs. De creatieve invalshoek bestaat erin om de extraatjes in de verf te zetten die de studenten zich zullen kunnen veroorloven dankzij de gerealiseerde besparing door voor de trein te kiezen om naar school te gaan. Deze campagne toont op een humoristische en figuurlijke manier de extraatjes die deel uitmaken van hun leefwereld, hun interesses en cultuur. De boodschap is de volgende: uw traject met de trein kost minder duur. Zo kan u het uitgespaarde geld gebruiken voor dingen die je graag wil, en die deel uitmaken van uw studentenleven. Dat vertaalt zich via de slogan: “neem de trein en…”. De adverteerder stelde het te betreuren dat een bepaald publiek, dat niet tot de doelgroep behoort, in deze creatie een verband ziet met consumptie van bier door studenten. Hij denkt dat de doelgroep zelf deze campagne en de betreffende visual probleemloos kan ontcijferen. Hij legde uit dat er een post-test werd uitgevoerd voor wat betreft de eerste golf van de campagne (visuals kot-vriendin-vakantie) waaruit blijkt dat de doelgroep “jongeren” deze campagne informatief, geloofwaardig, duidelijk en origineel vond. Het is op basis van deze informatie dat hij overgegaan is tot de 2e golf van de campagne waarin hij gebruik maakt van de visual “een pintje meer”. Hij heeft in ieder geval deze visual vervroegd teruggetrokken en benadrukte dat het geenszins zijn bedoeling was om te choqueren.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de boodschap (Neem de trein en een pintje meer) van aard is om gepercipieerd te worden als het promoten van alcoholconsumptie bij jongeren en adolescenten (schoolabonnement en Campus kaart), hetgeen strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken (art. 2.1 en 4.1) dat tevens van toepassing is op mededelingen die onrechtstreeks de verkoop van alcoholhoudende dranken bevorderen.

Zij is tevens van oordeel dat een dergelijke boodschap niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en van aard is om afbreuk te doen aan een positieve levensstijl, hetgeen strijdig is met art. 1 en 18 van de ICC code.

Anderzijds, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een prijsvermindering aankondigt. Dienaangaande heeft zij de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 43 van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury tav deze reclame een aanbeveling tot stopzetting geformuleerd.

Aangezien de adverteerder bevestigd heeft dat hij deze visual teruggetrokken heeft, heeft de Jury dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NMBS
Product/Dienst: Schoolabonnement
Media: Internet
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  26/09/2007