NMBS – 09/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Tijd om de trein te nemen” toont 2 lachende gezichten met daarnaast een aantal bestemmingen met prijsaanduiding, waaronder: Amsterdam vanaf €33 H/T.
Onderaan verklarende uitleg over hoe men moet boeken en de vermelding: Prijzen geldig bij vertrek vanuit Brussel-Zuid. Tarieven onderhevig aan voorwaarden en beschikbaarheid.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt reclame gemaakt voor internationale treinreizen tegen gunsttarieven (o.m. Amsterdam H/T 33 euro), maar na herhaaldelijk de website te hebben geraadpleegd blijkt dat deze prijs nergens te vinden is. Ook ingevolge navraag bij de klantendienst blijkt dat het publiek inderdaad nergens kan te weten komen voor welke data dergelijke voordelige biljetten beschikbaar zijn. Bestaan deze biljetten wel in noemenswaardige hoeveelheden, rekening houdend met de intensifiering van de reclame (banner, kranten, affiches)?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de prijs van 33 euro die in de campagne geafficheerd wordt, de prijs betreft voor een heen en terugreis Brussel-Amsterdam in Thalys tegen het Smiley-tarief. De beschikbaarheid van dit tarief fluctueert in functie van de gekozen trein en reisdatum. De reiziger wordt hiervan op de hoogte gebracht door de vermelding “tarieven onderhevig aan voorwaarden en beschikbaarheid”. Hij stelde dat de NMBS in principe steeds de beschikbaarheid van dit tarief over een bepaalde globale periode kan nagaan. Op verzoek van de Jury deelde de adverteerder tevens mee dat bij de start van de verkoop (d.i. 3 maand voor de reisdatum) voor de heenreis op 19/07 1150 en voor de terugreis op 26/07 1205 plaatsen beschikbaar waren tegen het Smilystarief.

Jurybeslissing

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder er nota van genomen dat de prijs van 33 € de prijs betreft voor een heen en terugreis Brussel-Amsterdam in Thalys tegen het Smilys-tarief en dat bij de start van de verkoop (3 maand voor reisdatum) voor de heenreis (19/07) 1150 plaatsen en voor de terugreis (26/07) 1205 plaatsen tegen het Smilystarief beschikbaar waren.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt: “Tarieven onderhevig aan voorwaarden en beschikbaarheid”, met vermelding van de contactgegevens.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden mbt de prijs en/of de hoeveelheden in functie van de omvang van de gevoerde reclame en deze reclame derhalve niet strijdig is met de art; 94/6§1 en 94/8,5° van de WHPC.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NMBS
Product/Dienst: Treinreizen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/09/2008