NISSAN BY LENTZ – 27/06/2017

Beschrijving van de reclame

Onder de tekst « Grand déstockage chez Nissan By Lentz. Un NP300 Navara Euro 5 acheté = une Micra (modèle 2015) offerte » en het logo van de adverteerder, toont de advertentie op internet een Navara pick-up, het gelijkheidsteken en vervolgens een Micra. Daaronder de tekst « Profitez de cette offre exceptionnelle pendant nos portes ouvertes du 8 au 17 juin » en onderaan in kleine letters onder meer « Conditions en show-room ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat ze een gratis Micra model 2015 beloven daar waar het verboden is om een voertuig te leveren zonder de BTW te betalen en het slechts gaat om welbepaalde Nissan Micra’s wat niet vermeld staat in de reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie uitgelegd werd in de showroom en dat de beide voertuigen wel degelijk gefactureerd werden en de BTW evenzeer.
De klant kreeg ofwel een korting op de aankoop van de pick-up in kwestie ofwel de pick-up aan catalogusprijs met daarbij de Micra (in welk geval elk van beide voertuigen gefactureerd werd aan de promotieprijs). Het ging om het model Visia Pack airconditioning met metaalverf.
De adverteerder voegde toe dat de actie afgelopen was en dat de klant in elk geval genoten heeft van de korting waarop hij recht had.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een grote voorraadopruiming aankondigt en onder andere vermeldt « Un NP300 Navara Euro 5 acheté = une Micra (modèle 2015) offerte » en « Conditions en show-room ».

De Jury heeft kennis genomen van de twee elementen van de klacht, met name een opmerking over de betaling van BTW en een andere met betrekking tot het model van de Micra waarvan sprake in de advertentie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat in het raam van de actie, uitgelegd in de showroom, de klant ofwel een korting gelijk aan de promotieprijs van de Micra op de aankoop van de pick-up in kwestie kreeg, ofwel de pick-up aan catalogusprijs met daarbij de Micra (in welk geval elk van beide voertuigen gefactureerd werd aan de promotieprijs met de BTW).

Wat de Micra betreft, heeft de Jury er nota van genomen dat het ging om het model Visia Pack airconditioning met metaalverf.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de gronden van de klacht met betrekking tot de aangehaalde elementen van de actie niet weerhouden.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NISSAN BY LENTZ
Product/Dienst: Micra actie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/06/2017