NISSAN – 26/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont de wagen van het merk met daarboven het aangezicht van een vrouw die met gesloten ogen een bord aflikt. Tekst : “85€ per maand, da's één etentje minder”. Onderaan wordt informatie vermeld m.b.t de prijs en enkele eigenschappen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is van slechte smaak en toont een denigrerend beeld van de vrouw. Bovendien is er geen enkel verband met het voertuig.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het zeker niet de bedoeling is om de vrouw op denigrerende wijze voor te stellen. Integendeel, hij wilde aan de moderne vrouw duidelijk maken dat de Nissan Micra een betaalbare wagen is. Met de manier waarop zij haar bord aflikt, heeft hij alleen zijn boodschap en de relatie met de wagen kracht willen bijzetten : zij dient zich van slechts één etentje per maand (aan 85€) te onthouden, maar voor dat bedrag kan zij dan wel de wagen financieren.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze reclame geen afkeurenswaardige beelden of gedragingen toont die van aard zouden zijn om de waardigheid van de vrouw aan te tasten. Zij heeft vastgesteld dat het aflikken van het bord inderdaad verwijst naar de prijs (financiering) van de wagen. Zij stelt dat de beoordeling van deze gedraging afhangt van de persoonlijke appreciatie van elkeen en aldus subjectief is en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NISSAN
Product/Dienst: Nissan Micra
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/10/2004