NISSAN – 26/03/2001

Beschrijving van de reclame

Een folder waarin diverse modellen van het merk worden voorgesteld, toont onder andere het model Almera stilstaand en in beweging op een strand.

Motivering van de klacht(en)

Niet in overeenstemming met de reclamecode voor auto's inzake milieu.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de reclame heeft de Jury geoordeeld dat deze reclame in strijd is met art. 9 van de Febiac code dat bepaalt dat het rijden met een voertuig op plaatsen waar dit volgens de wetsbepalingen o.a. inzake bescherming van het leefmilieu verboden is, niet mag uitgebeeld worden.
De Jury heeft de aanbeveling gedaan de verspreiding van de reclame in kwestie stop te zetten en in de toekomst een dergelijke afbeelding niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de folder niet meer zal verspreid worden.

Adverteerder: NISSAN
Product/Dienst: Almera
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/03/2001