NISSAN – 21/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Nissan Pickup, speciale serie Dune Eagle, pickup of the year 2004 » toont een 4x4 voertuig van het merk in de duinen. Onderaan worden de uitrusting, de prijs en de eigenschappen nader toegelicht.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is in strijd met de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat dit voertuig wordt aangeschaft voor specifiek gebruik (strand en duinen) zowel door overheidsinstanties (gemeente- en politiediensten aan de kust) als door particulieren (zeilclub). Hij stelde dat dit voertuig wel degelijk zijn nut bewijst op dit terrein en dit volledig in lijn met de wettelijke bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de titel “Nissan Pickup Speciale Serie Dune Eagle” in combinatie met de afbeelding van een wagen in de duinen, kan gepercipieerd worden als een aansporing tot het rijden in de duinen, terwijl dat volgens de geldende reglementeringen inzake bescherming van het leefmilieu verboden is. De door de adverteerder aangehaalde referenties (gemeentediensten en politiediensten aan de kust, zeilclub,…) zijn echter uitzonderingen die niet gelden voor de doorsnee consument. Bovendien is er in de advertentie geen enkel element aanwezig dat wijst op professioneel gebruik door overheidsdiensten of privé-gebruik voor zeilclub. Anderzijds is deze advertentie in de massamedia verschenen en bereikt deze boodschap dan ook de doorsnee consument en niet uitsluitend specifieke doelgroepen die dit voertuig zouden kunnen aankopen voor professioneel gebruik. Op basis van art. 9 van de Febiac code en art. 17 van de IKK code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om de gereserveerde inlassingen nog te schrappen waar mogelijk.

Adverteerder: NISSAN
Product/Dienst: Pickup Dune Eagle
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  21/10/2004