NINTENDO – 06/05/2010

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont een moeder en haar dochter die samen op de DSi XL aan het spelen zijn. De voice-over zegt onder andere: ‘Verras je moeder op moederdag met een origineel kado, Professor Layton en de doos van Pandora’

Motivering van de klacht(en)

Klager vindt het schandalig om kinderen te betrekken bij alle soorten van reclameboodschappen, en hen daarenboven te doen geloven dat het voor een kind mogelijk is geld uit te geven voor hun moeder. Zij is dikwijls de persoon die ze het liefst van al zien, en ze zouden bergen voor haar verzetten. De mooie geschenkjes die ze voor haar in het geheim klaarmaken, worden in hun ogen onbeduidend, en de kans is niet ondenkbeeldig dat dit de kleintjes met schuldgevoelens opzadelt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de klacht betrekking heeft op zijn Moederdag campagne die enkel wordt ingezet op TV. In deze spot is een moeder met dochter te zien die gezamenlijk het spel Professor Layton en de doos van Pandora spelen. De campagne is ingekocht op 25-54 jaar (M/V) en loopt tot moederdag.

Hetgeen hij met de campagne wil bewerkstelligen is dat ouders zich realiseren dat het leuk is om met de kinderen een puzzel spel op de Nintendo DSi XL te spelen en dat ze dat wellicht als reden zien om het product voor moederdag aan te schaffen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TVspot in kwestie een moeder en haar dochter toont die met een DSi XL spelen en dat de voice-over onder meer het volgende zegt : ‘Verras je moeder op moederdag met een origineel kado, Professor Layton en de doos van Pandora’.

De Jury is van oordeel dat deze spot gericht is op een publiek van kinderen en adolescenten, aangezien een jong meisje in beeld wordt gebracht en daar de thema’s van het spel (Professor Layton en de doos van Pandora) eerder betrekking hebben op jongeren en niet op volwassenen, dit alles in combinatie met de tekst (‘Verras je moeder op moederdag met een origineel kado’).

De Jury is derhalve van oordeel dat, vermits de spot in kwestie zich richt tot kinderen en betrekking heeft op een product dat interessant is voor kinderen, deze spot kinderen er rechtstreeks toe aanzet om de geadverteerde producten te kopen of om hun ouders of andere volwassenen ertoe over te halen die producten voor hen te kopen, wat strijdig is met artikel 94/11, 5° van de wet op de handelspraktijken (art 94,5° van de nieuwe wet van 06/04/10 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) en met art. 18 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Op basis van wat voorafgaat, heeft de Jury een beslissing tot stopzetting geformuleerd en heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer uit te zenden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven, hoewel hij het niet eens is met geest van de Jurybeslissing. Er wordt namelijk door de Jury gesteld dat de thema's van het spel eerder betrekking hebben op jongeren dan op volwassenen. Deze stelling is voor hem volkomen onbegrijpelijk. Volgens hem richt hij zich in zijn communicatie immers op de doelgroep 25. Zou hij kinderen willen bereiken, dan zou hij immers de media doelgroep 4-14 jaar inkopen.
Doel van de reclame uiting is dan ook ouders het gevoel te geven dat het leuk is om Professor Layton met een ander te spelen. 84% van de Professor Layton spelers is ouder dan 20 jaar en 40% ouder dan 35 jaar. 90% van zijn marketinginspanningen zijn gericht op de volwassene i.p.v. het kind.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NINTENDO
Product/Dienst: Nintendo DSi XL
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/05/2010