NIKE – 06/07/2000

Beschrijving van de reclame

Een advertentie en een affiche tonen op een zwarte achtergrond een fotomontage van Emile Mpenza in rode tinten waarin men het hoofd van een duivel kan herkennen. Slogan : “Bidden zal U niet helpen”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als aanstootgevend en bedrieglijk. Ze ontkent de doeltreffendheid van het gebed en impliciet de naam van God. De reclame is onaanvaardbaar in een Europees land met christelijke basis en aanstootgevend voor de vele gelovigen die er wonen. Jongeren kunnen overigens negatief beïnvloed worden door deze slogan.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat, gelet op de context van de campagne (rode duivels – euro 2000) alsook op het visueel en andere slogans van dezelfde campagne, de vermelding “bidden zal niet helpen” moet gerelativeerd worden en moet begrepen worden in de betekenis van het dagdagelijks taalgebruik. De Jury heeft bijgevolg geen elementen vastgesteld die strijdig zijn met de ethiek inzake reclame, meer bepaald inzake de waardigheid van de gelovigen, en formuleerde geen opmerkingen.

Adverteerder: NIKE
Product/Dienst: Kleding
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2000