NICE PEOPLE – 14/05/2013

Beschrijving van de reclame

De vermelding “Inscrivez-vous GRATUITEMENT” staat op de website. Er is eveneens een knop “Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement *”. De asterisk verwijst naar een vermelding onderaan de pagina: “Inscription totalement gratuite, certaines fonctionnalités sont soumises à un abonnement”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame spiegelt de zogezegde kosteloosheid van de diensten van de datingwebsite voor door in het groot, in het vet en trots “inscription gratuite” weer te geven om klanten in de val te lokken en aan te zetten tot inschrijving. Eenmaal ingeschreven beseft men natuurlijk dat enkel het feit van een account aan te maken “gratis” is... het gebruik van de diensten is uiteraard volledig te betalen. Zeker, de inschrijving als zodanig is “gratis”, maar de klager meent dat het overduidelijk misleiding is. Het is ook effectief gratis, maar enkel voor een deel van de bevolking: vrouwen. Wat helemaal illegaal en discriminerend is (wet van 10 mei 2007, art. 5, 5°).
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de FOD Economie de website heeft gecontroleerd en heeft bevestigd dat alles in orde was. Ze hebben enkel gevraagd om een asterisk toe te voegen aan het woord “gratuitement” op de bevestigingsknop van het inschrijvingsformulier om aan te duiden dat de inschrijving gratis is en dat men voor bepaalde functies over een abonnement dient te beschikken.
De adverteerder heeft ook meegedeeld dat vrouwen eveneens over een abonnement dienen te beschikken indien ze al zijn diensten willen gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft op de website van de adverteerder vastgesteld dat de asterisk op de knop “Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement *” verwijst naar een vermelding onderaan de pagina: “Inscription totalement gratuite, certaines fonctionnalités sont soumises à un abonnement”.

Naar aanleiding van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat, in tegenstelling tot wat de klager beweert, vrouwen eveneens over een abonnement dienen te beschikken indien zij alle diensten van de datingwebsite willen gebruiken.

De Jury is van oordeel dat op een voldoende duidelijke manier uit de reclame blijkt dat slechts de inschrijving op de website gratis is en niet de diensten als zodanig. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NICE PEOPLE
Product/Dienst: Datingsite
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/05/2013