NEW CENTER IMMO – 13/01/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Zeer dringend” meldt de advertentie dat een “belangrijk investeerder dringend appartementsgebouwen zoekt” en vermeldt tevens een telefoonnummer voorafgegaan door de initialen NCI en een persoonsnaam.

Motivering van de klacht(en)

Advertentie is misleidend want het blijkt in realiteit om een agentschap te gaan dat contact zoekt met eigenaars die bereid zijn te verkopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde een andere versie van de feiten mee dan deze van de klager.

Jurybeslissing

Zonder te kunnen tussenkomen in het dispuut, heeft de Jury geoordeeld geen opmerkingen te moeten formuleren aangezien de adverteerder liet weten dat in de toekomst zijn volledige handelsnaam voluit zou worden vermeld. Daar deze eindigt met het woord “IMMO” duidt een dergelijke vermelding aan dat de advertentie uitgaat van een vastgoedkantoor.

Adverteerder: NEW CENTER IMMO
Product/Dienst: Immobiliënkantoor
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/01/1999