NESTLE BELGILUX – 23/11/2010

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont, met beelden van vroeger, een vrouw die vanillepudding bereidt. De voice over vermeldt ‘een unieke handbeweging’ voor de bereiding van de pudding.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat het stuk ‘tour de main inimitable (unieke handbeweging)’ beperkt moet worden. Hij twijfelt er namelijk aan of, in een multinational zoals Nestlé, deze pudding met de hand gemaakt wordt en ook of, erkennend dat de aanduiding ‘handbeweging’ de productie door een mechanische spatel van een grote industriële productieketen omvat, deze manier van produceren wel uniek is. De aanduiding die verwijst naar een menselijk lichaamsdeel moet voorbehouden worden voor artisanale producten. Tussen een machine en een hand is er een groot verschil. Hij vindt het schandalig dat men laat doorschemeren dat een productie artisanaal is terwijl ze industrieel is.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot de precieze punten die door de klager werden bekritiseerd, heeft de adverteerder volgende elementen aangebracht:

- De vermelding ‘tour de main (handbeweging)’ verwijst naar de knowhow van La Laitière in de wereld van de verse zuivelproducten en vooral de pudding. De vermelding wordt zo gebruikt of geïnterpreteerd sinds het begin van de audiovisuele reclame en maakt deel uit van de positionering van het merk.
- Het betrokken product was het voorwerp van een specifieke ontwikkeling voor België die volgde uit een lokale studie en sensorische testen die het belang aantoonden om onderscheid te maken tussen dit recept en de producten van de concurrenten.
- Om elke vorm van verwarring met betrekking tot de huidige productiemethode van de pudding te vermijden, speelt de actie zich bewust en duidelijk af in het verleden, zonder enige link met het heden. Het ontgaat de gemiddelde consument niet dat deze tijd voorbij is. Bovendien wordt, zoals aangegeven in de mail van de consument, het merk Nestlé herkend als een “industrieel” merk.
- De verwijzingen naar het verleden maken deel uit van de positionering van La Laitière. In geen enkel geval heeft deze positionering als doel om te laten doorschemeren dat de producten op een artisanale manier geproduceerd worden. Deze positionering heeft, voor zover de adverteerder weet, nog nooit een reactie van de consumenten veroorzaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot beelden toont uit het verleden waaronder een vrouw die vanillepudding maakt. De spot vermeldt ondermeer “un tour de main inimitable”..

De Jury is van mening dat de ‘handbeweging’ eerder een bedrevenheid oproept dan de tussenkomst van een menselijke beweging en dat de beelden uit het verleden deze actie duidelijk in haar context plaatsen. Bijgevolg is de Jury van mening dat de spot niet suggereert dat de eigenlijke productie artisanaal zou zijn. Het is duidelijk dat de productiemethode industrieel is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze TV spot geen verwarring veroorzaakt bij de consument en niet van die aard is om te misleiden met betrekking tot de kenmerken van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NESTLE BELGILUX
Product/Dienst: La Laitière pudding
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2010