NESTLE – 18/08/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een kind dat op de schoolbus wordt gepest door andere kinderen en naar huis gaat waar hij zich opsluit in zijn kamer. Hij wordt dan door zijn moeder getroost met het product zodat hij zich beter voelt en lachend naar school terugkeert. Slogan “Jacky, mijn beste vriend”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als onaanvaardbaar want vele pestkoppen zullen de gevolgen van hun daden minimaliseren en het pestprobleem, dat de jongeren aanbelangt, wordt door de bedenkers van de spot erg onderschat.

Standpunt van de adverteerder

Na kennis te hebben genomen van de reactie, liet de adverteerder gelden dat het geenszins de bedoeling was de kijker te choqueren of het pestprobleem te minimaliseren, doch enkel beoogd werd een schets te geven van het dagelijks leven bij kinderen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het gebruik van een dergelijk ernstig en actueel thema in reclame ter promotie van de verkoop van een chocolademousse van aard is negatieve reacties uit te lokken bij het publiek o.m. bij de kinderen (en hun ouders) die onder het pestprobleem op een of andere manier lijden of hebben geleden. Zij meende immers dat de spot het soms als zeer vervelend ervaren pestprobleem in de scholen minimaliseert, o.m. door te laten uitschijnen dat het aangeprezen product een troost kan bieden en het probleem gemakkelijk oplost. Zij deed de aanbeveling de spot of het thema in de toekomst niet meer te gebruiken.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de verspreiding beëindigd is en de spot niet opnieuw zal gebruikt worden.

Adverteerder: NESTLE
Product/Dienst: Jacky
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  18/08/2000