NESTLE – 15/04/2003

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een jonge man die een fitnesszaal binnengaat en een jonge aantrekkelijke vrouw ziet trainen op een fitnesstoestel. Hij wil indruk maken en stapt naar een krachttoestel en plaatst dit in de hoogste stand, waarna hij plaats neemt om de krachtinspanning uit te voeren. Dit vergt blijkbaar zoveel inspanning dat hij een luide wind laat. De jonge vrouw moet erom lachen. Vervolgens toont men het product dat geopend wordt en waar men een reepje van afbreekt. Mannenstem : “Have a break, have a kit kat”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is buitengewoon wansmakelijk en immoreel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet zijn intentie gelden om op een humoristische manier zijn boodschap te brengen. Hij benadrukte dat de beoogde markt reeds ruim ingenomen is door een ander merk en het van belang was om zich te positioneren ten aanzien van de doelgroep 18-25 jarigen. Rekening houdend met de maatschappelijke evolutie en in het bijzonder de leeftijd van de doelgroep, bevat deze spot geen manifeste onfatsoenlijke of obscene eigenschappen en tast geenszins de menselijke waardigheid aan. Hij benadrukte dat de beoordeling van een dergelijke boodschap tot de subjectieve appreciatie van elkeen behoort en dat hij denkt dat deze spot geen elementen bevat die strijdig zijn met de wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat deze spot op een humoristische manier gerealiseerd werd en de beoordeling van de gebruikte humor behoort tot de appreciatie van elkeen. Gelet op het duidelijk karikaturale karakter en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NESTLE
Product/Dienst: Kit Kat
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/04/2003