NECKERMANN – 23/09/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouw: “Nu een vakantie boeken naar de zon en 500€ cadeau krijgen voor je volgende vakantie. Kan dat? Ik vroeg het aan iemand met geheugenverlies.
Man: “Sorry, kunt ge de vraag nog eens herhalen?”
Vrouw: “Dus 500€ gratis krijgen van Neckermann, kan dat?”
Man: “Sorry, euh … kunt ge het anders eens heel rap vragen?”
Vrouw: “500€ gratis krijgen van Neckermann, kan dat?”
Man: “Ja, dat kan.”
Vrouw: “Inderdaad, het kan.”
Man: “Euh, wat kan?”
Vrouw: “Boek nu een vakantie naar de zon en krijg 500€ cadeau voor je volgende vakantie. Ja, het kan, met Neckermann.”
VO: “Aanbod onder voorwaarden.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat deze reclame de problemen die personen met geheugenverlies ervaren compleet in het belachelijke trekt. Hij vindt het onvoorstelbaar dat een dergelijk gebrek aan respect heden ten dage nog wordt ingezet, vooral dan nog met een commercieel doel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot humoristisch bedoeld is en aldus opgesteld en dat het in geen enkel geval de bedoeling is geweest bepaalde mensen te beledigen of te kwetsen. Het spijt hem ten zeerste indien iemand hier aanstoot aan zou nemen en zich gekwetst zou voelen.

Door de vele herhalingen in zijn spot wil de adverteerder de luisteraar duidelijk maken dat het om een overdrijving gaat en dat de reclame humoristisch bedoeld is en niet beledigend. De reclame heeft in casu aldus onmiskenbaar een humoristische ondertoon en hij hoopt dat de luisteraar dit ook zo ervaart.

Wat valt onder het begrip ‘ethiek’ is overigens een evolutief gegeven, en cultuurgebonden, en hij meent dan ook dat zijn reclame in overeenstemming is met wat heden ten dage onder ethische praktijken begrepen wordt.

Gelet op het voorgaande meent hij dan ook dat er geen enkele wettelijke bepaling geschonden werd en dat de consument op geen enkel ogenblik beledigd werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een vrouw die het aanbod van de adverteerder meedeelt en een persoon met geheugenverlies laat horen, wat de vrouw toelaat om het aanbod meerdere keren te herhalen.

De Jury is van mening dat de toon van de reclame luchtig is en dat de man die vraagt om de vraag te herhalen gemoedelijk blijft. Zij is eveneens van mening dat de radiospot geen negatieve connotatie ten opzichte van hem inhoudt.

Gezien de context is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om mensen met geheugenverlies te stigmatiseren of te denigreren en dat hij evenmin hun waardigheid aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Vakanties
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/09/2015