NECKERMANN – 17/02/2016

Beschrijving van de reclame

De reclame toont vooraan een man die in de zon naast een zwembad ligt te slapen op een ligzetel. Daarbij staat de tekst “Kater (...) (naam geadresseerde)? Blijf maar liggen! Je bent op vakantie”.

Op de achterzijde onder meer de volgende tekst:
“Beste heer (...),
Eens lekker lang blijven liggen? Dat lukt op vakantie beter dan thuis. En nog makkelijker in onze SENTIDO hotels met laat ontbijt.
Boek daarom nog tot en met 17/1 je zomervakantie en profiteer van First Minute kortingen tot € 350 per persoon. Geen kater voor je portefeuille dus! En laat ook die extra cocktail maar komen want als snelle beslisser krijg je nog eens een extra korting van € 50 per boeking. Neen, goedkoper wordt het nooit! Dat is onze First Minute Garantie.
Nog niet helemaal zeker van je boeking? En dan? Als je nu boekt kan je nog annuleren. Zonder reden! Slaap dus maar op beide oren.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt hij door de gepersonaliseerde reclame afgeschilderd als dronkaard die niets anders doet dan slapen en drinken. Hij vindt deze reclame echt misplaatst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de reclamefolder hotels aangeprezen worden waar een laat ontbijt wordt geserveerd, zodat de reizigers – indien gewenst – kunnen uitslapen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor reizigers die de avond voordien op stap geweest zijn en die ’s morgens al dan niet last hebben van een kater.

De reclame is luchtig en humoristisch opgesteld en het is niet de bedoeling om mensen te beledigen of te kwetsen. De adverteerder gaat er ook te goeder trouw van uit dat het overgrote deel van de consumenten deze mening is toegedaan. De man die ligt te slapen ziet er bovendien allesbehalve uit als een dronkaard, maar wel als een man die van het leven geniet.

Iemand ‘als een dronkaard afschilderen’ zou trouwens enkel mogelijk zijn als dit publiekelijk zou verkondigd worden, wat uiteraard niet het geval is. Enkel de geadresseerde zelf weet dat hij de folder heeft ontvangen.

De reclamefolder kadert in een ruimere campagne die inspeelt op zogenaamde ‘guilty pleasures’ waarvan veel reizigers genieten tijdens hun welverdiende vakantie, maar die ze zichzelf in het dagdagelijkse leven vaak ontzeggen.

Zo werden er ook folders verstuurd met de afbeelding van een kind met twee grote ijsjes en de bijhorende tekst “5 bollekes? Voilà! Je bent op vakantie!”. Of een afbeelding van een dansend koppel met de bijhorende tekst “Zot doen? Laat je gaan! Je bent op vakantie”. Dit zijn allemaal luchtige voorbeelden van onschuldige situaties die men op reis kan meemaken. Uiteraard zijn dit situaties die niet noodzakelijk elke reiziger zullen aanspreken.

Er wordt op geen enkele manier geïnsinueerd dat de klager een luie dronkaard zou zijn. Zoals gezegd, is de afbeelding deze van een jongeman die geniet van dolce far niente. De reclamefolder is enkel gepersonaliseerd in de zin dat de naam van de geadresseerde in de tekst vermeld wordt. De reclame heeft geen betrekking op de persoonlijke gewoontes van de geadresseerde inzake alcoholconsumptie en uitslapen, die voor de adverteerder trouwens onbekend zijn.

Gelet op het voorgaande meent hij dan ook dat er geen enkele wettelijke bepaling geschonden werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een man toont die naast een zwembad ligt met onder meer de tekst “Kater ... (naam geadresseerde)? Blijf maar liggen! Je bent op vakantie”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de reclamefolder kadert in een ruimere campagne die inspeelt op zogenaamde ‘guilty pleasures’ waarvan veel reizigers genieten tijdens hun vakantie.

De Jury is van mening dat de afgebeelde man niet op een negatieve manier wordt voorgesteld.

De Jury is eveneens van mening dat de gemiddelde consument deze reclame niet als beledigend zal interpreteren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om een persoon of een groep personen te kleineren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Vakantie
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/02/2016