NECKERMANN – 16/04/2013

Beschrijving van de reclame

Spot 1: “Wees de maartse buien en aprilse grillen te slim af en vertrek op all inclusive vakantie naar Egypte vanaf 599 euro.”

Spot 2: “Heb je het nu echt wel gehad met de winter? Vertrek dan nu op lente last minute aan de laagste prijs. Zo kan je all inclusive op vakantie naar Egypte vanaf 599 euro. Vind je dezelfde vakantie ergens anders goedkoper dan betalen wij je meer dan het verschil terug.”

VO (in alle spots): “Vakantieplan, laagste prijsgarantie bij Neckermann.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder al enkele weken reclame maakt zowel op de radio als op zijn website voor last minute reizen naar Egypte, all inclusive voor € 599. Volgens de klager bleek het echter onmogelijk deze reizen te boeken op de startdag van de actie, aangezien er al enkele dagen geen vluchten meer beschikbaar waren. De voorgestelde alternatieven waren ofwel veel duurder ofwel naar een totaal andere bestemming. Ondertussen is het ook moeilijk nog een andere last minute te vinden voor de opgegeven periode. Dit lijkt hem zeer misleidende reclame te zijn.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder verwart de klager enerzijds de radioreclame die werd gevoerd en anderzijds de zogenaamde “Neckermann stunt van de dag”. De radiocampagne draaide inderdaad rond Egypte als bestemming in het algemeen en niet omtrent een bepaalde “stunt van de dag”.

De adverteerder deelde mee dat tijdens de radiocampagne wel degelijk boekingen geregistreerd zijn naar Egypte vanaf € 599 zoals geadverteerd via de radiospot en dat hij dit kan bewijzen.

Ook de “stunt van de dag” was te boeken aan de voorgestelde prijs en de adverteerder heeft tientallen klanten gehad die deze stunt hebben gereserveerd. Hij merkt tevens op dat de stunt ook een dag op voorhand kan worden gereserveerd, mits een bescheiden supplement. Deze stunts zijn zeer geliefd bij een bepaald cliënteel dat gretig gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Aangezien het moeilijk is om zich te verweren tegen een vage, algemene en anonieme klacht en het hem niet geheel duidelijk is waarop de precieze klacht van de betrokken klager betrekking heeft, kan de adverteerder vervolgens slechts speculeren omtrent het concrete probleem van de klager. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat net op de specifieke dag dat de klager wenste te vertrekken er geen vlucht beschikbaar was. Alhier dient de betrokken klager te begrijpen dat men rekening dient te houden met gegevens zoals traffic rights met zogenaamde derde, niet Europese landen, zoals Egypte, waardoor vliegtuigmaatschappijen niet op elke dag een vliegtuig kunnen laten vertrekken of additionele capaciteit kunnen inzetten.

Hoe dan ook zijn er volgens de adverteerder vele reservaties gemaakt aan de vooropgestelde prijzen in de publicitaire acties en was de gevoerde publiciteit dan ook inhoudelijk eerlijk, waarheidsgetrouw en conform de wet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder enerzijds een radiocampagne voerde rond Egypte als bestemming in het algemeen en anderzijds op zijn website reclame maakte voor de zogenaamde “Neckermann stunt van de dag”, die slechts voor een welbepaalde afreisdatum beschikbaar was.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat beide acties wel degelijk aanleiding hebben gegeven tot talrijke boekingen tegen de vermelde voorwaarden.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Reis
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/04/2013