NECKERMANN – 07/09/2016

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel “Totale uitverkoop!” bevat bovenaan de tekst: “Last minutes vanaf € 299 p.p., boek t.e.m. 7/8”.
Daaronder een afbeelding van een jongen met een haaienvin op zijn rug op het strand en daarbij de tekst: “Totale uitverkoop wegens vakantieplannen – Boek t.e.m. 7/8”.
Daaronder onder meer de volgende tekst: “Heb je in juli nog geen vakantie gehad? Profiteer dan snel van onze totale uitverkoop! Boek nu je Last Minute en geniet deze zomer van zon, zee en strand. Maar haast je, want het zijn de laatste!”.
 

Motivering van de klacht(en)

De Engelstalige klager vraagt zich af, onder verwijzing naar de Franstalige versie van de mail, hoe de makers van deze advertentie kunnen claimen dat hun aanbod “liquidation totale” (“totale uitverkoop”) is. Bij zijn weten is Neckermann immers niet in vereffening gegaan. Dit betekent volgens hem dat deze advertentie een opzettelijke poging om het publiek te misleiden uitmaakt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame in kwestie uitdrukkelijk betrekking heeft op het aanbieden van Last Minute vakanties voor personen die nog snel een vakantie wensen te boeken. In deze reclame wordt er gebruik gemaakt van de hyperbole bewoording “liquidation totale”, met de duidelijke vermelding daaronder dat de consument nu zijn Last Minute vakantie richting zon, zee en strand kan boeken.

Hij is van mening dat hij de consument helemaal niet misleidt en wel om volgende redenen:

  1. Hoewel het gebruik van de bewoording “liquidation” slechts in een aantal gevallen toegelaten is overeenkomstig artikel VI.22 van het Wetboek van economisch recht, dient hij echter op te merken dat dit artikel louter van toepassing is op goederen, zoals gedefinieerd in artikel I.1., 6° van het Wetboek van economisch recht. In dit artikel worden goederen gedefinieerd als lichamelijke roerende zaken. In casu biedt Neckermann diensten aan en geen goederen. Artikel VI.22 van het Wetboek van economisch recht is derhalve niet van toepassing, waardoor de bewoording “liquidation” voor het aanbieden van diensten is toegestaan.
  2. Daarnaast kan er van enige misleiding van de consument geen sprake zijn. De gemiddelde consument weet wel degelijk dat met het gebruik van de bewoording “liquidation totale” door een Touroperator voor een Last Minute-actie niet letterlijk bedoeld wordt dat er effectief een “liquidation” zou plaatsvinden, in de zin van een vereffening van een vennootschap. De gemiddelde consument, die verwacht wordt een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument te zijn, is er derhalve van op de hoogte dat met een dergelijke reclame een aanbieding van Last Minute vakanties wordt bedoeld en al zeker gezien het feit dat dit ook nog eens uitdrukkelijk in de reclame wordt vermeld.
  3. Ook dient te worden opgemerkt dat er bij de beoordeling van een misleidende reclame rekening moet worden gehouden met de gehele reclame. Aangezien er in de desbetreffende reclame uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om een Last Minute-actie gaat, zal voornoemde gemiddelde consument niet worden misleid door de bewoording “liquidation totale”.
  4. Het is dan ook absurd dat de gemiddelde consument misleid zou worden door het gebruik van de bewoording “liquidation totale”. Deze reclame betreft uiteraard een hyperbolische reclame waarbij er uitgegaan wordt van een overdrijving, die door de gemiddelde consument doorzien wordt.

Gelet op het voorgaande meent de adverteerder dan ook dat er geen enkele wettelijke bepaling geschonden werd en dat de consument op geen enkel ogenblik misleid werd, noch dat er enige grenzen van ethiek overschreden zouden zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de promotionele e-mail waarmee de Last Minute-actie van de adverteerder wordt aangekondigd en die onder meer vermeldt: “Totale uitverkoop wegens vakantieplannen – Boek t.e.m. 7/8” en “Last minutes vanaf € 299 p.p., boek t.e.m. 7/8”.

Zij heeft er vooreerst nota van genomen dat de bepaling van het Wetboek van economisch recht die het gebruik van de benaming “uitverkoop” limiteert (art. VI. 22) slechts van toepassing is op lichamelijke roerende zaken en derhalve geen toepassing vindt op onderhavige aanbieding van diensten.

De Jury is vervolgens van mening dat de reclame in zijn geheel bekeken voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk maakt dat deze betrekking heeft op een tijdelijke promotionele actie voor Last Minute reizen van een touroperator en door de gemiddelde consument die het doelpubliek uitmaakt van deze mailing niet zal worden geïnterpreteerd als verwijzend naar het in vereffening zijn van de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NECKERMANN
Product/Dienst: Reizen
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/09/2016