NEARLY NEW CAR – 24/07/2006

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont in close-up een vrouw die op een bed ligt. Ze draagt zwarte lingerie.
Tekst: Zou u het erg vinden als u niet de eerste bent?
Vervolgens logo Nearly New Car (nnc.be) en de logo's van Mercedes Benz, Chrysler, Jeep, Dodge en Smart.

Motivering van de klacht(en)

Deze affiche getuigt van weinig respect ten aanzien van de vrouw. Wat op de straat gezien wordt, wordt door het grote publiek vaak als aanvaardbaar beschouwd. Als ouder is het niet makkelijk om aan kinderen uit te leggen wat met deze affiche bedoeld wordt.

Een vrouw afbeelden als seksobject om de verkoop van wagens te bevorderen, is ongepast en kwetsend.

Een vrouw is geen object dat vergeleken kan worden met een wagen. Vrouwen zijn eveneens potentiële klanten met dezelfde financiële koopkracht als mannen. In een samenleving waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt, is deze affiche ongepast.

Vrouwen worden nog maar eens vergeleken met wagens. Er wordt gesuggereerd dat mannen zich een vrouw aanschaffen zoals ze dat doen met een wagen, hetgeen denigrerend is voor de vrouw. Hoewel de slogan eerder het omgekeerde wil zeggen, wordt er toch gesuggereerd dat de man die een vrouw ontmaagdt een meerwaarde heeft op haar volgende minnaars en dat de maagdelijkheid een waardevol goed is. Hebben deze reclamemakers nog nooit gehoord van seksuele revolutie? Door de vrouw zo af te beelden, wordt de liefdesrelatie tussen twee mensen als onbelangrijk weergegeven. Deze reclame is bijzonder denigrerend voor de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij naast de vrouwelijke variant (affichage), ook een mannelijke alternatief voorzien heeft die zou verschijnen onder de vorm van een printcampagne. Hij stelde dat het hem opportuun en terecht leek om beide varianten te voorzien. Hij lichtte toe dat de slogan samenvat wie Nearly New Car is en wat zij doet: verkopen van directiewagens en recente tweedehandswagens die nauwelijks te onderscheiden zijn van een nieuwe wagen. Wie zou het dan erg vinden om niet meer de eerste te zijn.

Jurybeslissing

Na onderzoek van beide reclame-uitingen (zowel vrouwelijke als mannelijke variant), heeft de Jury vastgesteld dat de slogan in combinatie met de visual duidelijk suggestief is (seksuele relaties van mensen worden vergeleken met het gebruik van een wagen) en de mens herleidt tot een gebruiksvoorwerp (zowel de man als de vrouw). Zij is van oordeel dat deze instrumentalisering van de mens voor commerciële doeleinden aanstootgevend is, alsook van aard is om dergelijke stereotypen te bestendigen en de menselijke waardigheid aan te tasten.
Gelet hierop en rekening houdend met de huidige maatschappelijk context waarin het beeld van de vrouw en man in de reclame deel uitmaakt van de actualiteit en van de maatschappelijke gevoeligheden, heeft de Jury op basis van de art. 1 -2 en 4 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en de punten 2 en 4 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens, aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde niet akkoord te zijn met de beslissing van de Jury en was van oordeel dat de betreffende reclame niet in strijd is met de bovenvermelde artikels. Hij stelde dat Daimler Chrysler veel belang hecht aan haar reclame en het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en dat derhalve een reclame die de menselijke waardigheid aantast, zou indruisen hun interne ethische code en nadelig zou zijn voor de reputatie van het merk. Hij betreurde dat deze reclame dergelijke reacties heeft uitgelokt, maar stelde dat het onmogelijk is om op dergelijk korte termijn de campagne te annuleren, daar hij geen alternatief heeft voor de betwiste reclame.

De Jury heeft bijgevolg een schorsingsaanbeveling aan de media gericht. De media heeft bevestigd dat behalve voor de nummers die reeds in druk waren of reeds verschenen waren, de reclame niet meer zal ingelast worden.

Adverteerder: NEARLY NEW CAR
Product/Dienst: Tweedehandswagens
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/07/2006