NAVB – 07/04/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een conversatie horen tussen een aannemer(man) en een architect (vrouw).
Entrepreneur : Madame l'architecte.
Architecte : Ah monsieur l'entrepreneur, entrez.
Aannemer : Et bien dit donc, il fait noir. On n'allumera pas pour la réunion ?
Architect : Sttt. Oh, vos mains sont si rudes.
Aannemer : Ce sont des gants de travail.
Architect : Embrassez-moi. Tiens vous portez des lunettes.
Aannemer : Ce sont mes lunettes de sécurité.
Architect : Ca vous met en évidence. Mais vous êtes chauves.
Aannemer : Pas du tout, c'est mon casque de sécurité.
Architect : Oh, vous avez l'air si grand.
Aannemer : C'est à cause de mes chaussures de sécurité.
Architect : Allez, enlevez tout.
Aannemer : Non, non, c'est trop dangereux. Allez, la réunion est terminée.
Vrouwenstem : Eh oui, la sécurité vous rend irrésistible. Une initiative du CNAC, l'institut de prévention de la construction avec le soutien des Assurances Fédérales.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt de vrouw voor als vragende partij voor seks. Dit beeld versterkt de seksistische vooroordelen. Door te trachten de ene te beschermen, bestaat het risico dat men de situatie van de vrouw (vaak slachtoffer van seksueel geweld)kwetsbaarder maakt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de radiospot deel uitmaakt van een volledige mediacampagne (radiospots, advertenties en een Tv-spot) en deze dan ook moet gezien worden als een onderdeel van een geheel. De campagne heeft tot doel het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in de bouwsector terug te dringen en de communicatiestrategie houdt dan ook rekening met de realiteit van de bouw en de leefwereld van de doelgroepen. Bij de keuze van het concept wordt er uitgegaan van de stelling dat veilig werken iemand aantrekkelijk maakt. Het klassieke rollenpatroon wordt doorbroken en de humor zit net in het omgekeerde rollenpatroon: deze keer is niet de man de erotiserende factor, maar de vrouw. Zij is hier het sterke geslacht dat de touwtjes in handen neemt, hetgeen dan ook een vorm van positieve discriminatie is. De argumenten van de klaagster aangaande geweld tav vrouwen beschouwt hij als overdreven en ongepast.

Jurybeslissing

De Jury is de mening toegedaan dat deze radiospot totaal irreëel overkomt gelet op het duidelijk karikaturaal karakter en dat binnen deze context de boodschap geen negatief beeld weergeeft van de vrouw, noch haar waardigheid aantast en evenmin van aard is om seksistische vooroordelen te versterken. Deze spot kan haar inziens ook niet beschouwd worden als een aanzetting tot geweld of misbruik van vrouwen en de geformuleerde verwijten terzake lijken haar derhalve ongerechtvaardigd. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NAVB
Product/Dienst: Campagne rond veiligheid in de bouwsector
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/04/2005