NATIONALE LOTERIJ – 25/02/1999

Beschrijving van de reclame

Met verwijzing naar de trekking van 26 december, kondigt de
advertentie een superspeelpot aan van “zo'n 200 miljoen*”. De toegevoegde asterisk verwijst naar de precisering “Indien u als enige de 6 juiste cijfers heeft”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als dubieus aangezien er systematisch minder wordt uitbetaald dan het aangekondigde bedrag, dit niettegenstaande de vermelding van het woord “zo'n” voor het aangekondigde bedrag.

Standpunt van de adverteerder

De aandacht vestigend op de woorden “zo'n”, heeft de adverteerder het bewijs geleverd dat het uitbetaalde bedrag niet systematisch lager is dan het aangekondigde bedrag (soms meer, soms minder, het exacte bedrag kan niet voorspeld worden).

Jurybeslissing

Overwegend dat het woord “zo'n” duidelijk aangeeft dat het om een geraamd bedrag gaat dat dicht bij de werkelijkheid aanleunt, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Lotto
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/02/1999