NATIONALE LOTERIJ – 23/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een poes die in het donker op een muurtje naast het hek van een huis zit te miauwen. Plots gooit iemand iets naar de poes, maar raakt deze niet. Vervolgens wordt er opnieuw een voorwerp naar de poes gegooid en ditmaal wordt ze er wel door geraakt en ze vlucht weg. Het blijkt een pakje eurobiljetten te zijn dat samen met het logo van het spel in beeld gebracht wordt. Slogan : “Euromillions, speel en word schandalig rijk”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont dierenmishandeling.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij gekozen heeft voor een onschuldige situatie. Daarentegen wat het gooien met geld betreft (ipv met een oude krant) om de kat weg te jagen, dit betreft een humoristisch detail teneinde zijn doelgroep aan te spreken, doch zonder de rechten van de dieren te miskennen. Wat het verloop van de opname van de spot betreft, heeft de adverteerder toegelicht dat hij gebruik gemaakt heeft van 2 gedresseerde katten die getraind waren om te reageren op een ultrasonisch biepsignaal en dat dit signaal geactiveerd werd op hetzelfde moment dat men met het bundeltje met biljetten gooide, welk bovendien bestond uit een blokje lichte en zachte schuimrubber. Hij heeft tevens toegelicht dat het geluid van het bundeltje biljetten tegen de kat op een artificiële manier gecreëerd werd na de opnames. Het gemiauw van de kat werd tevens toegevoegd aangezien de kat niet getraind was om te miauwen op het moment dat ze wegspringt. De adverteerder deelde tevens de adresgegevens mee van de dresseur van de katten die tevens begaan is met de bescherming van de dieren en die nooit zou toegelaten hebben om gewelddaden te plegen t.a.v deze dieren. Hij heeft tevens benadrukt dat de Nationale Loterij een sociaal verantwoordelijke onderneming is die trouwens centra voor dierenopvang steunt. De uitzending van deze spot werd midden november 2004 beëindigd.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met de informatie die door de adverteerder meegedeeld werd aangaande het verloop van de opnames van de spot, heeft de Jury gemeend dat deze reclame in kwestie niet strijdig is met de wetgeving inzake de bescherming en het welzijn van dieren. Aangaande het feit dat er met geld gegooid wordt, heeft de Jury vastgesteld dat deze gedraging getemperd wordt door de woorden “wordt schandalig rijk”. De Jury is van oordeel dat het spottend karakter van deze boodschap vermijdt dat men dit letterlijk zou opvatten als zijnde denigrerend t.a.v. armoede. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Euromillions
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2004