NATIONALE LOTERIJ – 22/01/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een animatiefilmpje van een sprekende uil die door een sneeuwlandschap vliegt. Hij botst tegen een besneeuwd bord, waardoor de sneeuw van het bord glijdt en de volgende tekst zichtbaar wordt: “Extra Lotto Kerst. 24 december. € 2.500.000.”.
Stem van de uil: “Joehoe, speel mee op 24 december met onze magische Kerstlotto. Er is 2.500.000 euro te winnen. Ow! Ik ben een uil, maar gij ook als ge niet speelt.”
Voice-over: “Dit weekend is het superweekend. Je hebt 2 kansen om lottomiljonair te worden. Speel nu dus zeker met Lotto en extra Kerstlotto.”
Tekst in kleine letters onderaan het scherm bij het begin van de spot: “Ken je limieten, omdat spelen leuk moet blijven. Verboden voor -18 jarigen.”.
Tekst op het eindscherm: “2 kansen om miljonair te worden! Super weekend. Lotto. Extra Lotto Kerst.”

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukt dat de protagonist van het animatiefilmpje zegt dat als men niet met Lotto speelt (kansspel dat verboden is voor minderjarigen en kenmerken bevat van bepaalde vormen van verslaving), men dom is. Men heeft dus twee mogelijkheden: ofwel stom zijn en niet spelen, ofwel intelligent zijn en spelen. Volgens hem is de boodschap beledigend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verklaarde vooreerst dat hij een verantwoordelijk spelbeleid voert en erop toeziet dat er geen risico op spelverslaving is.
Het product en de campagne richten zich zonder twijfel op volwassenen zoals aangetoond door de vermelding van het verbod voor min 18-jarigen om te spelen en het feit dat de uil woordspelingen maakt en een woordenschat hanteert die vooral door volwassenen begrepen wordt.µ
De campagne in kwestie doet beroep op de techniek van de animatie op een humoristische toon. Het was niet de bedoeling om kleinerend of beledigend te zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een animatiefilmpje met een uil toont die, duizelig nadat hij tegen een besneeuwd bord gebotst is, onder andere zegt: “Ow! Ik ben een uil, maar gij ook als ge niet speelt.”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er terdege nota van genomen dat het product en de communicatie in kwestie bedoeld zijn voor volwassenen. Zij heeft eveneens de aanwezigheid genoteerd van de tekst op het scherm “Ken je limieten, omdat spelen leuk moet blijven. Verboden voor -18 jarigen.”.

Wat de boodschap “Ik ben een uil, maar gij ook als ge niet speelt” betreft, is de Jury van mening dat het gaat om een kritiek die niet gerechtvaardigd wordt door het gebruik van humor of woordspelingen zoals de adverteerder stelt.

De Jury is van oordeel dat de reclame aldus in strijd is met artikel VI van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij dat bepaalt dat reclame, communicatie en promotieactiviteiten personen die loterijspelen kopen niet mogen ophemelen, noch kritiek uitoefenen op degenen die niet spelen.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Kerstlotto
Media: TV, Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/01/2018