NATIONALE LOTERIJ – 18/12/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Kerstfeest.”
Meisje: “En nu ga ik ook nog Vivaldi spelen.”
VO: “En nichtje Karen speelt dwarsfluit. Na dit concert wordt ze zeker het lievelingskindje van de familie. Maar dan grijp jij in en roep je vanuit het niets …”
Man: “Tijd voor de kadoosjes!”
VO: “Wordt de ster van de feestdagen en schenk een kadoosje gevuld met krasbiljetten van de Nationale Loterij. Feestige geluksdagen met de kadoosjes van de Nationale Loterij.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar de eerste waarde waarvoor de Nationale Loterij zich engageert om deze te respecteren via haar Code voor ethische en verantwoorde reclame (“Respect voor het individu en voor de gangbare morele waarden die door de meerderheid van het publiek aanvaard worden.”), en is van mening dat deze reclame immoreel is. Volgens de klaagster gaat deze inderdaad in tegen de artistieke ontwikkeling van kinderen, die vandaag de dag erg gewaardeerd wordt, en eveneens tegen de waarden van familiaal respect.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in het raam van zijn politiek van verantwoord spelen bijzondere aandacht schenkt aan de verspreiding van de juiste boodschap naar de geviseerde doelgroep.

De kadoosjes voor Kerstmis zijn hier een voorbeeld van aangezien dit product een mogelijkheid biedt die een groot publiek zou kunnen interesseren dat ervan wil genieten, in het bijzonder in de eindejaarsperiode.

De campagne die gelanceerd werd om dit product te promoten doet een beroep op de techniek van de parodie. De radiospot waarnaar de klaagster verwijst maakt deel uit van een reeks van drie spots die gebaseerd zijn op hetzelfde concept, namelijk het onderbreken van een activiteit die een beetje saai is (wijndegustatie, speech van een collega, muziekstuk) door een van de personages die voorstelt om over te gaan tot het uitdelen van de kadoosjes.

Het is op humoristische toon dat de reclame aldus deze familiereünie weergeeft door een jong nichtje te laten tussenkomen dat een muziekinstrument bespeelt en waarbij de genodigden noch het geduld noch de beleefdheid hebben om het einde van het stuk af te wachten om de kadoosjes van Kerstmis uit te delen.

De adverteerder benadrukte dat er, in tegenstelling tot wat de klaagster beweert, geen enkele intentie bestaat om een denigrerende boodschap te brengen, noch om in te gaan tegen de artistieke ontwikkeling van kinderen of de familiale waarden die het Kerstfeest belichaamt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij is van mening dat deze spot op een humoristische wijze een herkenbare familiale situatie uitvergroot om het enthousiasme voor het product in de verf te zetten en dat dit humoristisch gebruik van overdrijving duidelijk herkenbaar is voor de gemiddelde consument.

Zij is tevens van mening dat de reclame aldus familiale waarden niet in een negatief daglicht stelt en evenmin van aard is om kinderen te denigreren of morele schade te berokkenen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie geen blijk geeft van een gebrek aan respect voor het individu of voor de gangbare morele waarden en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Kadoosjes
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/12/2018