NATIONALE LOTERIJ – 14/11/2019

Beschrijving van de reclame

Via de YouTube-link in de klacht ziet men een video, met de song “Jump” op de achtergrond, die vanuit een invalshoek schuin boven de afgebeelde persoon een personage met een fietshelm op een kinderfiets toont dat een tablet vasthoudt waarop eerst het logo van Woohoo en dat van de adverteerder te zien zijn, waarna het personage scrolt door de gepromote games. Het personage kiest de game “EmotiCollect”, die vervolgens met spelgeluiden wordt getoond op de tablet en waarbij de tekst “gewonnen” verschijnt.
Vervolgens ziet men het vrouwelijke personage in zijaanzicht op een grote kleurrijke kinderfiets zitten en haar arm in een overwinningsgebaar in de lucht steken terwijl ze “woohoo!” roept.
Daarna verschijnt tegen een achtergrond van een wolkenhemel de tekst “Woohoo – Let’s Play! – Win met de vetste games van de Nationale Loterij op Woohoo.be”, tekst die tevens wordt uitgesproken door de voice-over, met een afbeelding van tablets met daarop de games, linksboven het logo van de adverteerder en rechtsboven een icoontje van een verbodsteken -18.
Tekst onder de spot:
“De Nationale Loterij presenteert Woohoo!
Win met de vetste games van de Nationale Loterij op Woohoo.be
Speel nu op : www.woohoo.be”.

Op de website ziet men bovenaan een banner met de tekst “Woohoo – Let’s Play!” tegen een achtergrond van een wolkenhemel met onder meer emoticons, konijnen in het gras bij bomen, een regenboog en een piratenschip met piraat.
Daaronder de tekst:
“ELK moment is goed voor een Woohoo! game
Zoek niet verder naar spanning en avontuur: de Woohoo! games staan klaar op e-lotto. Ze wachten énkel nog op jou dus … Kies, klik én spelen maar!
De Woohoo! games da’s zoals een krasspel. Maar dan nog speelser, en zonder het krassen.
Probeer ze gewoon zelf eens op de e-gamespagina: er staan al 22 gloednieuwe spelletjes te wachten bij Woohoo!”.
Rechts daarvan een analoge ingebedde YouTube-video met betrekking tot de game “Pixies of the Forest” die na het beeld van het vrouwelijke personage dat “woohoo!” roept hetzelfde personage toont dat samen met twee andere personages op grote kleurrijke kinderfietsen over een ramp rijdt.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager bevat deze reclamecampagne duidelijk elementen gericht naar minderjarigen.
Hij haalde aan dat men in de reclamespot op YouTube enkele personen ziet racen met kinderfietsjes en dat jongerentaal als ‘vetste games’ gebruikt wordt.
Als men verder klikt naar de website leest men dat Woohoo! games zoals een krasspel zijn, maar dan ‘speelser’, en spreekt men over gloednieuwe ‘spelletjes’. In de banner van de pagina ziet men kleurrijke emoji’s, tekenfiguurtjes, etc.
De klager is van oordeel dat deze reclame zowel qua taalgebruik als qua vormgeving gericht is aan jongeren en daarmee in strijd is met de bepalingen van artikel XIV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste vooreerst te verwijzen naar zijn wettelijke opdracht inzake het organiseren van loterijspelen. Deze behelst enerzijds het kanaliseren van de speeldrift in België en anderzijds het bieden van de mogelijkheid aan een breed publiek om op een ludieke en veilige manier deel te kunnen nemen aan loterijspelen.

Zijn kanalisatiebeleid omhelst het feit dat hij via een attractief en modern aanbod van spelen met een laag verslavingsrisico aantrekkelijk dient te zijn voor de spelers van kansspelen en dit zonder de markt te verruimen. Dit impliceert dat hij zich richt tot alle spelers en zijn producten kenbaar moet maken aan het brede publiek via adequate reclamecampagnes.

De klacht heeft betrekking op de online loterijspelen Woohoo! die zich richten tot een doelgroep van volwassenen tussen de 18-35 jaar (maar evenzeer is 65% van de Woohoo!-spelers ouder dan 35 jaar), met als kenmerkend element dat een animatie wordt toegevoegd met het accent op het vermakelijke en ‘fun’ aspect. Daarbij wordt gebruik gemaakt van communicatiecodes (levendige kleuren, emoticons, gekleurde objecten) die verwijzen naar social gaming.

De adverteerder benadrukte dat deze spelen uitsluitend beschikbaar zijn op het digitaal platform e-lotto.be en dat de speler zich voorafgaandelijk dient te registreren door het invoeren van zijn correcte identiteitsgegevens. De sluitende controlemechanismen garanderen dat de spelers wel degelijk 18 jaar of ouder zijn. Bovendien past hij ook bij het promoten van de spelen van het Woohoo!-merk een socio-demografische targeting toe om minderjarigen uit te sluiten.

De campagne in kwestie stelt de wereld van de Woohoo!-spelen voor aan de hand van de voormelde kenmerkende elementen van het merk en met alles wat hiermee gepaard gaat betreffende fantasie en scenario – elementen die volgens hem niet eigen zijn aan de spelwereld voor minderjarigen.

Hij voerde tevens aan dat er in tegenstelling tot hetgeen de klager stelt, geen intentie is om zich tot minderjarigen te richten door het gebruik van de codes van social gaming in de promotie van de Woohoo!-spelen. Daarenboven verschijnt de signalering (verboden voor minderjarigen) zeer duidelijk op de video. Het gekozen uitzendkanaal, meer bepaald YouTube, richt zich geenszins uitsluitend tot minderjarigen maar is door zijn aard vergelijkbaar met een generalistisch televisiekanaal.

De adverteerder was er dan ook van overtuigd dat in deze kwestie geen overtreding werd begaan van zijn code voor ethische en verantwoorde reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de YouTube-video’s en de website van de adverteerder waarnaar de klager verwijst en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de onder het merk Woohoo! aangeboden loterijspelen zich richten tot een doelgroep van volwassenen tussen de 18-35 jaar, met gebruikmaking van communicatiecodes die verwijzen naar social gaming. Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder aanhaalde dat de spelen uitsluitend beschikbaar zijn op zijn digitaal platform waar de speler zich dient te registreren aan de hand van zijn identiteitsgegevens en dat hij bij het promoten van de betrokken spelen een socio-demografische targeting toepast om minderjarigen uit te sluiten.

De Jury houdt er vooreerst aan in herinnering te brengen dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de reclame-inhoud, en dat het haar met name niet toekomt om zich uit te spreken over de gepromote producten zelf.

Wat de inhoud van de onderzochte YouTube-video’s betreft, is de Jury van mening dat, zelfs indien deze niet als dusdanig tot minderjarigen gericht zijn, het vrouwelijke personage dat in beide spots in beeld wordt gebracht niet alleen wordt afgebeeld met attributen die naar de leefwereld van kinderen verwijzen en dit in een kleurrijke context die voor hen aantrekkelijk is, maar ook een zeer jeugdig voorkomen heeft, mede gelet op de context waarin zij wordt afgebeeld. Zij heeft tevens vastgesteld dat dit personage wordt afgebeeld terwijl het een van de gepromote games speelt en ermee wint.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de video’s in kwestie wel degelijk laten uitschijnen dat minderjarigen mogen meespelen en een speler opvoeren die minderjarig lijkt en die deelneemt aan een loterijspel, wat strijdig is met artikel XIV van de Code voor ethische en verantwoorde reclame van de Nationale Loterij.

Met betrekking tot de banner en de tekst op de website van de adverteerder, is de Jury echter van mening dat deze zich ertoe beperken om de betrokken producten aan te prijzen met gebruikmaking van elementen die naar de kenmerken van de gepromote spelen verwijzen, zonder daarmee echter in te druisen tegen voormelde bepaling.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclamevideo’s in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclamevideo’s niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclamevideo’s in kwestie niet meer te zullen verspreiden.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Woohoo! games
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Datum afsluiting:  14/11/2019