NATIONALE LOTERIJ – 14/10/2015

Beschrijving van de reclame

De reclame bevat bovenaan het logo van de adverteerder en de naam “Nationale Loterij / Loterie Nationale”.
Op de visual zelf staat een vrouw achter haar laptop afgebeeld en de tekst “Happy Monday”.
De tekst boven de visual bevat onder meer het volgende:
“Elke eerste maandag van de maand ontvangt u € 2 als u één van onze e-games speelt!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat deze reclame van de adverteerder  misleidend zou zijn aangezien men eerst moet storten vooraleer gebruik te kunnen maken van de promotie-aanbieding.

Standpunt van de adverteerder

In verband met de aanklacht dat zijn reclame misleidend zou zijn, stelde de adverteerder dat er duidelijk gecommuniceerd wordt dat er een inzet nodig is (“speel één van onze e-games”) om de €2 te kunnen ontvangen. Alle spelen van de Nationale Loterij zijn betalend. Het is dan ook evident dat een e-game spelen zoals vermeld staat in de copy ook betalend is. Het goedkoopste e-game volstaat hierbij om aanspraak te kunnen maken op de promotie.
Als er op de reclame geklikt wordt komt men op de homepagina van het spelplatform van de Nationale Loterij (e-lotto.be) waar de actie opnieuw meer in detail uitgelegd wordt. Als er op deze info-banner op de homepagina geklikt wordt, komt men op de spelkeuzepagina van de e-games terecht. Hier staat ook de aankoopprijs bij alle spelen duidelijk vermeld.
De speler kan het geld (€2) dat op zijn speelrekening gestort wordt bovendien op dezelfde manier gebruiken als het geld dat hij zelf op zijn speelrekening stort, met name het op zijn bankrekening overschrijven, ermee spelen en zijn eventuele winst opnemen of opnieuw inzetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Facebookreclame in kwestie die onder meer de volgende vermelding bevat: “Elke eerste maandag van de maand ontvangt u € 2 als u één van onze e-games speelt!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder bovendien nota van genomen dat het spelen van het goedkoopste e-game volstaat om aanspraak te kunnen maken op de promotie en dat de € 2 die de consument op zijn speelrekening ontvangt niet opnieuw ingezet dient te worden maar naar diens bankrekening kan worden overgeschreven.

Gelet hierop is de Jury van oordeel dat de Facebookreclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden omtrent de draagwijdte van de aangekondigde promotionele actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: e-lotto
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2015