NATIONALE LOTERIJ – 13/07/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt: “Schandalige jackpot van zo'n 60 000 000 euro. Nu vrijdag 1 juli. Speel mee tot vrijdag 19 uur. Word schandalig rijk met Euro Millions. Een spel van de Nationale Loterij.”

Motivering van de klacht(en)

De claim « wordt schandalig rijk » is misleidend aangezien sinds het bestaan van dit spel (oktober 2004) er nog maar 1 winnaar is geweest en dit voor een bedrag (1 870 000 euro) dat veel lager is dan de meeste speelpotten van de Lotto. Het is aldus een illusie, maar vooral misleidend te beweren dat men met Euro Millions schandalig rijk wordt terwijl er na 8 maanden nog geen enkele “schandalige” winnaar gevierd werd in België. De Nationale Loterij misleidt de consument door hem iets onbereikbaars voor te spiegelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de slogan « Word schandalig rijk » gebruikt wordt sinds oktober 2004. Het trekkingsspel in kwestie laat toe om sommen te winnen die hoger zijn dan alle andere spelen van de Nationale Loterij: een minimumbedrag van 10 miljoen euro per week dat kan oplopen tot 60 miljoen euro, hetgeen ertoe aanleiding heeft gegeven om als boodschap de term “schandalig” te hanteren. Hij liet tevens gelden dat dit product zich richt tot een segment van de bevolking tussen de 18 en 35 jaar en dat de doelstelling erin bestaat om deze doelgroep te interpelleren door hun eigen semantiek te gebruiken, waarvan de term “schandalig” deel uitmaakt. Hij is van oordeel dat de slogan de speler niet misleidt, maar hem informeert. Het gebrek aan een winner in rang 1 in België na 8 maanden, betekent niet dat er nooit geen zal zijn en dat de reclame misleidend zou zijn. Hij benadrukte dat de winstkansen uitdrukkelijk op de achterzijde van het deelnemingsformulier vermeld zijn en het niet bedrieglijk is te beweren dat men schandalig rijk kan worden met Euro Millions. Hij bevestigde dat de spot beëindigd werd.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om het product op zich te onderzoeken. Zij heeft zich aldus beperkt tot het onderzoek van de conformiteit van de inhoud van deze reclame.

Rekening houdend met het feit dat dit spel effectief een belangrijke winst kan opleveren en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de slogan “word schandalig rijk”.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Euro Millions
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/07/2005