NATIONALE LOTERIJ – 12/05/2015

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat, op een groene achtergrond, de tekening van een krab en de tekst “Cancer ne soyez pas timide devant la chance”. Daaronder de tekst “Joker + chaque jour est un jour de chance”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame totaal misplaatst. Op het eerste zicht had hij het astrologisch teken niet gezien, maar enkel “CANCER” en “CHANCE” in zeer grote letters gelezen. Hij dacht aan de mensen die getroffen worden door kanker en vraagt zich af waarom er niet eender welk ander astrologisch teken gebruikt werd. Om te choqueren? Om te spelen op dubbelzinnigheid? Hij is verontwaardigd in naam van zieke personen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn campagne als doel heeft de 12 sterrenbeelden op de voorgrond te plaatsen en ze in verband te brengen met een van hun typische eigenschappen, aangezien de belangrijkste bijzonderheid van het product schuilt in de mogelijkheid om het eigen astrologisch teken of het astrologisch teken van een naaste in te zetten. Het is hierbij niet één teken dat afgebeeld wordt, maar wel 12, waarbij elke affiche een astrologisch teken en een kenmerkende eigenschap ervan toont. Het is dus een globale campagne waarbij voor elke affiche dezelfde werkwijze en hetzelfde grafische model gebruikt wordt.

Het woord ‘chance’ werd in deze campagne gebruikt omdat Joker+ het trekkingsspel is met de grootste winstkans bij een inzet van €1,50. De adverteerder heeft er derhalve voor gezorgd dat het woord ‘chance’ zo vaak mogelijk voorkomt in de signatuur en in de teksten op de affiches.

De visuele associatie van het astrologisch teken en de bijbehorende woorden laten geen ruimte voor enige dubbelzinnigheid. De affiche moet natuurlijk in haar geheel gelezen worden, en niet slechts gedeeltelijk.

Het spijt de adverteerder dat deze advertentie heeft kunnen choqueren, en hij heeft uiteraard een diep respect voor alle zieke mensen. Deze affiche wil helemaal niet choqueren, maar enkel informeren over een nieuw product waarin astrologische tekens gebruikt worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie een krab afbeeldt met de tekst “Cancer ne soyez pas timide devant la chance”.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat deze affiche deel uitmaakt van een ruimere affichagecampagne met verschillende affiches voor elk van de astrologische tekens.

De Jury heeft kennis genomen van de interpretatie door de klager van de tekst op de affiche in kwestie.

De Jury is echter van mening dat de de affiche voor de gemiddelde consument duidelijk betrekking heeft op de kreeft als sterrenbeeld, en niet op de ziekte kanker.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze affiche niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren op dit punt en in hoofde van de adverteerder niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van kankerpatiënten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NATIONALE LOTERIJ
Product/Dienst: Joker +
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/05/2015