NAPOLEON GAMES – 27/01/2017

Beschrijving van de reclame

Radiospot:
Jonge vrouw: “Papa?”
Man: “Wat is ’t nu weer?”
Jonge vrouw: “Ik zen zwanger.”
Man: “Van mij of wat?”
Jonge vrouw: “Nee.”
Man: “Van de Gaetan of wat?”
Jonge vrouw: “Neje, van zijn vader.”
Man: “Dieje minister of wat?”
Jonge vrouw: “Ja.”
Man: “Jihaa, meiske.”
Voice-over: “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be. Bij Napoleon Games speelt u verantwoord.”

Motivering van de klacht(en)

Als kinder- en jeugdpsychiater die dagelijks in contact komt met jongeren die grensoverschrijdend gedrag ervaren hebben kan de klager niet anders dan reageren op deze reclamespot, die volgens hem volledig onaanvaardbaar is. Een reclame die incest evenals relaties tussen veel oudere mensen en veel jongere mensen insinueert, is volgens hem grensoverschrijdend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in zijn marketingacties steeds het speelse element tracht te bewaren en advertenties te maken die de slogan “Play when feeling lucky” op duidelijke wijze illustreren.

In de betrokken reclame met de minister is het humorelement volgens hem zo ver doorgetrokken dat de situatie elke vorm van geloofwaardigheid verliest en het duidelijk is dat dit op generlei wijze letterlijk dient genomen te worden.

De adverteerder is de mening toegedaan dat door de situatie humoristisch zo breed uit te vergroten, de gemiddelde consument dit generlei letterlijk zal opnemen en is van oordeel dat een gemiddelde consument kan inzien dat de bedoeling van de advertentie is om op duidelijke wijze het “geluk” te illustreren dat de hoofdrolspeler heeft op het betrokken ogenblik.

Hij is bovendien van mening dat uit deze spot niet zomaar op te maken is dat het meisje minderjarig is.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne van de adverteerder radiospots omvat die situaties schetsen met als doel de slogan “Feeling lucky? Speel op napoleongames.be” te illustreren.

In de spot waartegen klacht werd ingediend hoort men onder meer dat een dochter aan haar vader vertelt dat ze zwanger is, waarop de vader vraagt of ze zwanger is van hem.

De Jury is van mening dat deze verwijzing naar vader-dochter incest in een reclame voor online kansspelen ongepast is en een gevoelige problematiek op onaanvaardbare wijze inzet voor commerciële doeleinden.

Hoewel de spot een situatie schetst die onrealistisch kan lijken en dit op een overdreven manier, heeft de Jury in dit verband benadrukt, in overeenstemming met de regels op dit punt, dat het gebruik van humor in geen geval de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap opheft en dus niet voor gevolg mag hebben dat de reclame strijdig wordt met de wet of met de regels van de reclame-ethiek.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Op basis van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken radiospot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: NAPOLEON GAMES
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2017