NAPOLEON GAMES – 05/05/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

Man: “Dag buurvrouw.”
Vrouw: “Dag meneer Frans.”
Man: “Seg, de Fifi is zo stil. Dat zijn we niet gewoon eh.”
Vrouw: “Nee, och zwijgt stil. Hij is dood.”
Man: “Hij is dood. Secondje, ik ga efkes binnen mijne computer halen, maar ik luister zenne. Napoleongames.be. Dus dood hoor ik u zeggen.” (Men hoort op de achtergrond de man typen en geluiden van een website.)
Vrouw: “Ja.”
Man: “Ma gisteren beet ‘em nog in mijn enkels seg. Komt er ne nieuwe Fifi?”
Vrouw: “Nee, nee, ik moet nooit nog ne nieuwe hebben.”
VO: “Play when feeling lucky. (…)”

Motivering van de klacht(en)

Binnen een cultuur waar veel hondeneigenaars, maar ook professionele instellingen als asielen e.d. steeds meer oproepen doen om verantwoord met honden om te gaan en hen niet als een gebruiksvoorwerp te zien, is het volgens de klager enorm stuitend dat een bedrijf het overlijden van een hond verbindt met het hebben van geluk voor de omwonenden. Jaarlijks worden er honden door buren vergiftigd, worden honden fysiek misbruikt omdat ze als niet meer dan een pest worden gezien. Volgens de klager is een reclame als deze minstens zo erg t.o.v. honden als misplaatst seksisme in een reclame jegens vrouwen. De opzet van de reclame is duidelijk en ontgaat hem niet, maar in de uitwerking is de bal volledig misgeslagen, (bij gebrek aan een ander woord) racistisch t.o.v. honden en compleet respectloos t.o.v. alle goede hondeneigenaars.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een situatie ensceneert om de slogan “Play when feeling lucky” te illustreren.

De Jury is van mening dat deze spot niet letterlijk te nemen is, maar duidelijk een fictief en overdreven tafereel weergeeft. De gebruikte bewoordingen roepen volgens de Jury geen wreedheid of ander onbehoorlijk gedrag ten aanzien van dieren op, maar beogen slechts de reclameslogan te illustreren aan de hand van een situatie waarin, naar diens mening althans, het geluk de protagonist toelacht.

Gelet op de karikaturale aard van de spot in kwestie, is de Jury van oordeel dat zijn inhoud niet van aard is om choquerend over te komen voor de gemiddelde consument en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef wat betreft de verhouding tussen huisdieren, hun eigenaars en omwonenden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NAPOLEON GAMES
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/05/2015