NAPOLEON BONBONS – 18/07/2000

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Napololly's. Hoe lik ik ze af ?” toont de advertentie in opeenvolgende foto's een blonde dame die toont hoe de lolly moet worden opgegeten. De tekst onder iedere foto beschrijft de handelswijze alsof het een erotische seksuele belevenis is.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de algemene grenzen van het fatsoen en als beledigend voor vrouwen zodat de boodschap ongeschikt is voor gelijk welke publicatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie enkel in Humo is verschenen waarvan de redactionele omgeving vaak nog explicieter “seksueel” insinueert, dat zich op een bepaalde doelgroep richt en waarvan de lezers meer gewoon zijn. Noch door de hoofdredacteur, noch in de lezersrubriek werd bezwaar gemaakt tegen de advertentie. Wat betreft de voorstelling van de vrouw voerde de adverteerder aan dat het hier om een karikatuur gaat en geen enkele vrouw zich daarmee zal identificeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame meerdere negatieve reacties heeft uitgelokt. Terwijl het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken over de redactionele vorm en inhoud van een medium, was zij echter van oordeel dat Humo wel degelijk door een ruim publiek gelezen wordt en niet dezelfde regels gelden voor de redactionele inhoud en de reclame. De Jury was de mening toegedaan dat de advertentie wegens onnodige expliciete seksuele toespelingen en de karikaturale afbeelding van een vrouw van aard is negatieve reacties uit te lokken bij het publiek. Zij formuleerde derhalve een advies van streng voorbehoud.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de advertentie niet meer zal verschijnen.

Adverteerder: NAPOLEON BONBONS
Product/Dienst: Napololly's
Media: Magazine
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  18/07/2000