NALYS – 11/02/2015

Beschrijving van de reclame

De spots, in de vorm van animatiefilms, tonen een man die Tarzan speelt en daarbij een vrouw stoort bij het drinken van haar koffie of het lezen van haar boek. De vrouw gebruikt vervolgens het product waarvoor reclame gemaakt wordt om de tafel waarover de man glijdt glibberig te maken of om ineens een klein zwembad waarin de man duikt leeg te maken. De vrouw zegt: “Sorry”. Vervolgens ziet men hen naast mekaar zitten.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar twee spots met twee stripfiguurtjes waarbij de vrouwelijke figuur er op een ziekelijke manier voor zorgt dat de mannelijke zich (gesuggereerd) vreselijk pijn kan doen. Volgens de klager kan het jongeren weeral eens op een idee brengen en is het een schandelijk voorbeeld. Dit is er volgens hem echt over: er is al te veel geweld in deze maatschappij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het natuurlijk niet zijn bedoeling is om geweld te tonen in zijn spots. Het gaat om een ludiek verhaal van een koppel waarbij het gebruik van het product inderdaad op een humoristische toon verdraaid wordt. Het filmpje eindigt bovendien met een verzoeningsscène tussen het koppel net om de nadruk te leggen op het ludieke aspect van hun kleine onenigheidjes. Het gaat wel degelijk om een koppel dat van elkaar houdt maar soms kibbelt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots, in de vorm van animatiefilms, een man tonen die Tarzan speelt en daarbij een vrouw stoort bij het drinken van haar koffie of het lezen van haar boek. De vrouw gebruikt vervolgens het product waarvoor reclame gemaakt wordt om de tafel waarover de man glijdt glibberig te maken of om ineens een klein zwembad waarin de man duikt leeg te maken.

De Jury is van oordeel dat de scènes dermate onrealistisch zijn dat de spots niet van aard zijn om jongeren tot zulke daden te inspireren of om de gemiddelde kijker te choqueren.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze scènes niet aanzetten tot geweld.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: NALYS
Product/Dienst: Nalys absorb
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/02/2015