MYLAN – 23/10/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie met bovenaan de tekst “iso-Betadine – Savon Germicide – www.iso-betadine.be” toont blote voeten met champignons tussen de tenen. Daaronder onder meer de tekst “Savon antiseptique – Efficace contre les bactéries et les mycoses.” en een afbeelding van het product in kwestie.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vraagt zich af waarom de reclame gekweekte champignons associeert met problemen van voetschimmel. Persoonlijk geeft dit haar helemaal geen zin meer om champignons te eten.
Anderzijds meent ze dat de kwekers van champignons deze associatie van een product dat ze met veel zorg kweken met een probleem van atleetvoet niet moeten appreciëren.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor een germicide zeep blote voeten met champignons tussen de tenen toont om de eigenschappen van het product in kwestie te illustreren.

Dat het om gekweekte champignons gaat is volgens de Jury omdat zij het vaakst voorkomend zijn of het meest gekend bij de consumenten, maar de reclame viseert hen daarom nog niet specifiek als voeding.

De Jury is derhalve van mening dat de advertentie in kwestie zich niet op negatieve of denigrerende wijze uitspreekt met betrekking tot de voedingsmiddelen in kwestie of hun kwekers.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken illustratie niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of misplaatst te worden opgevat.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MYLAN
Product/Dienst: Iso-Betadine
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2018