MUZIEK FESTIVAL VAN BRUSSEL – 04/07/2013

Beschrijving van de reclame

Op de site van het Brussels Summer Festival wordt de volgende prijs aangekondigd in rode letters op een gele cirkel: “PRESALE 40€ PASS 10 DAYS 09 -> 18.08”. Als men hierop klikt en vervolgens op “Pass 10 Days”, dan leest men de vermelding “BSF – Pass 10 days 43.00 € Prijs BTW inbegrepen”. Door op “Reserveer nu” te klikken, ziet men de prijs van 40.00 € en kosten ten bedrage van 3.00 € evenals de vermeldingen “Wenst u een annulatieverzekering af te sluiten?” en “De kostprijs van deze verzekering bedraagt 5% van uw totale bestelling” en, onder “Meer info over de annulatieverzekering”, automatisch aangekruist, de vermelding “Ik wil een annulatieverzekering afsluiten”.
Door te klikken op “Stap 2 – levering en login”, ziet men onder “Kies de leveringswijze van uw tickets”, automatisch aangekruist, de vermelding “print@home (1.00 € per verzending)”.

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukt dat door op de aangekondigde prijs van 40€ te klikken voor een 10 dagen pass en het bestelproces van een ticket te beginnen, men er zich van bewust wordt dat de prijs van een ticket minimum 44 € bedraagt en niet 40€ (40€ voor het ticket, 3€ “kosten”, 1€ “printkosten”). Het is simpelweg onmogelijk om een ticket te bestellen voor minder dan deze prijs van 44€!
Bovendien staat er automatisch een “annulatievezekering” aangekruist voor een bedrag van 2,15€ (5% van de prijs van de bestelling). Deze prijs is laag genoeg opdat een deel van de mensen die een ticket bestellen het zelfs niet zouden opmerken en dus niet zouden proberen om deze optie niet te nemen. Dat is echt schandalig volgens de klager.
Het lijkt hem duidelijk dat de aangeduide prijs van 40€ absoluut misleidend is (het zou 44€ moeten zijn) en dat de verzekering automatisch als “niet gekozen” zou moeten aangeduid zijn om geen misbruik te maken van de onoplettendheid van mensen.
Men zou zich ook kunnen afvragen wat men bekomt voor de “1€” kosten van “print at home”, wetende dat men in dit geval zelf inkt en papier voorziet om het ticket te printen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er een fout staat op de startpagina. Normaal voegt hij altijd een asterisk toe naast het tarief van 40€ om te verduidelijken dat het gaat om een tarief zonder de kosten van de kaartverkoop. Op alle pagina’s zijn de wijzigingen trouwens al uitgevoerd.
De tarieven die gebruikt zullen worden bij de verkoop aan de deur zullen aangeduid worden met “kosten voor de kaartverkoop inbegrepen” om elke verwarring te vermijden.

De adverteerder heeft rekening gehouden met de opmerking betreffende de annulatieverzekering en heeft de wijzigingen al aangebracht.

Het print@home tarief is zeer vaak 1€ en wordt in meerdere domeinen gebruikt. De adverteerder is niet volledig onafhankelijk en moet zich dus plooien naar de tarieven die gezet worden door het ticketingbedrijf waarmee hij samenwerkt.

Samengevat heeft de adverteerder concreet gereageerd op de klacht door zijn website aan te passen en zal hij er in de toekomst alles aan doen opdat hij zulke klachten niet meer zal ontvangen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, op het moment dat de klacht werd ingediend, de site van het Brussels Summer Festival op zijn homepage een prijs van 40€ vermeldde voor een 10 dagen pass en, op een andere pagina, een prijs van 40€ verhoogd met 3€ kosten en nog andere leveringskosten.

De Jury heeft kennis genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk het om een fout ging die ondertussen werd rechtgezet.

De Jury is van oordeel dat de reclame die een prijs van 40€ vermeldde, terwijl de echte prijs voor de pass in kwestie minimum 44€ bedroeg, misleidend was in de zin van artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Niettemin heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de website reeds had aangepast ingevolge de klacht en dat de homepage van de site in kwestie nu « 40€* » vermeldt, waarbij de asterisk duidelijk verwijst naar de vermelding « excl. ticket fee ». De Jury is van oordeel dat de reclame op deze manier niet meer van aard is om de consument te misleiden wat betreft de prijs van de 10 dagen pass.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat de annulatieverzekering niet meer automatisch aangekruist staat en dat de « print@home » kosten inherent zijn aan de samenwerking met het ticketingbedrijf.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MUZIEK FESTIVAL VAN BRUSSEL
Product/Dienst: Brussels Summer Festival
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/07/2013