MTV – 25/08/2003

Beschrijving van de reclame

TV-spot om uitzendingen met het verslag van festivals te promoten. Er werd gebruik gemaakt van een vervormde afbeelding van de hindoeïstische God Ganesha die een glas bier, een sigaret, een pakje frieten, een micro en een gitaar in zijn verschillende handen vasthoudt.

Motivering van de klacht(en)

Het is choquerend voor de gelovigen dat de God werd afgebeeld met een sigaret, een glas bier en een pakje frieten in zijn handen. De advertentie is niet respectvol voor het hindoeïsme.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het niet zijn bedoeling was om mensen en hun religie te bespotten en hij maakte een aangepast ontwerp over waarbij de God Ganesha naar zijn oorspronkelijke vorm werd teruggebracht, zonder drank, voedingsmiddelen of sigaretten.

Jurybeslissing

De Jury was zowel voor de eerste als voor de aangepaste versie van de reclame de mening toegedaan dat het gebruik van dergelijke omgevormde afbeelding van de god Ganesha voor commerciële doeleinden de religieuze overtuigingen van een deel van het publiek kan kwetsen of als misprijzend kan overkomen, des te meer daar er geen verband blijkt te bestaan met het onderwerp van de reclame (rockfestival). Daarenboven kan dergelijke vorm van communicatie het vertrouwen van het publiek in de reclame ondermijnen en als ongepast en onfatsoenlijk gepercipieerd worden. Op basis van art. 2 van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie (besluit Vlaamse Regering) en van art. 1 van de IKK code en met het oog op het respect van elke godsdienst, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze afbeelding niet meer te gebruiken.

Gevolg

Gelet op het feit dat de betrokkenen verklaarden tevreden te zijn met de uitgevoerde aanpassingen en daar het festivalproject zo goed als afgelopen was, heeft de adverteerder de vormgeving niet meer aangepast, maar hij bevestigde uitdrukkelijk dat hij hier in de toekomst voorzichtiger mee zal omspringen.

Adverteerder: MTV
Product/Dienst: TMF Festival Report
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/08/2003