MOTORSERVICE JOS DOLPHIJN – 27/04/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een afbeelding van de nieuwe Yamaha Raptor in een natuurgebied.

Tekst:
YFM 700 R 680 cc
Hier is de nieuwe Raptor
Gun de boswachter geen nachtrust meer
Motorservice Jos Dolphijn BVBA
Bredabaan 260
2990 Wuustwezel
03-669 77 80
www.josdolphijn.be
josdolphijn@skynet.be

Onderaan rechts: logo Yamaha

Motivering van de klacht(en)

De slogan “Gun de boswachter geen nachtrust” zet aan tot:
-het toebrengen van schade aan de gezondheid van anderen;
-het overtreden van de verkeerswetgeving (waar een boswachter bevoegd is, gaat het om een privé-terrein of is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten);
-het aantasten van het milieu;
-het in gevaar brengen van wandelaars en fietsers.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat hij met deze advertentie zeker niet de bedoeling heeft gehad om iemand persoonlijk te beledigen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze advertentie met als slogan “ Gun de boswachter geen nachtrust” in combinatie met een afbeelding van het motorrijtuig in natuurgebied strijdig is met art. 4 van de Febiac code en art. 1, al 2 en art. 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel:

Art. 4 Febiac code:
Deze advertentie beantwoordt niet aan de voorwaarden vooropgesteld door art. 4 van Febiac-code:
-nergens blijkt dat het om een privé-terrein zou gaan
-nergens blijkt dat de plaats in kwestie duidelijk ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers of dat het voorgestelde gebruik op de aangegeven plaats duidelijk toegelaten is.
Anderzijds, motorvoertuigen in volle actie afbeelden in natuurgebied in combinatie met de slogan “Gun de boswachter geen nachtrust”, kan dergelijke gedragingen banaliseren of er zelfs toe aansporen. Deze advertentie is derhalve in strijd met art. 4 van de Febiac-code.

Art. 1, al.2 en art. 17 IKK code:
Een motorvoertuig in volle actie afbeelden in natuurgebied, in combinatie met de slogan “gun de boswachter geen nachtrust”, getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid (art. 1, al.2 IKK code) en kan eveneens de indruk wekken dergelijke handelingen strijdig met de algemeen geldende normen inzake verantwoord gedrag tav het leefmilieu goed te keuren of aan te moedigen (art. 17 IKK code).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de advertentie niet meer zal verspreiden.

Adverteerder: MOTORSERVICE JOS DOLPHIJN
Product/Dienst: Yamaha Raptor
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/04/2006