MOTO & LOISIRS – 18/02/2011

Beschrijving van de reclame

Op de omslag van het magazine Moto&Loisirs, verpakt in plastic met de bijlage “Toutes les motos 2011”, staat in grote letters “Carte d’entrée gratuite pour le salon de Bruxelles” met daaronder een verkleinde reproductie in kleur van een inkomticket. Op deze reproductie staat in kleine letters de geldigheidsdatum van het inkomticket vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Het magazine Moto&Loisirs n° 1/2011 was verpakt in plastic met de bijlage “Toutes les motos 2011”. Op de omslag kon men in grote letters lezen: “Carte d’entrée gratuite pour le salon de Bruxelles” met daaronder een verkleinde reproductie van een inkomticket. Bij het openen van het magazine heeft de klager vastgesteld dat het inkomticket slechts geldig was op 17.01.2011 van 16u tot 22u. De klager vraagt zich af hoeveel kopers van het magazine de geldigheidsdatum van het ticket op de omslag hebben gelezen aagezien de aandacht getrokken wordt door het grote opschrift ‘carte d’entrée gratuite.’

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gratis salonticket een redactioneel initiatief betrof ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van het magazine (Nederlandstalige uitgave). Dat gratis geschenk werd ook overgenomen in de Franstalige editie.

Verder dient er rekening mee te houden dat a/ op de cover een reproductie te zien is van het ticket met de geldigheidsdatum en b/ dat de bewuste editie in de winkels lag voor kerstmis 2010. Het blad realiseerde het leeuwendeel van zijn verkoop dan ook ruimschoots voor de bewuste datum van de nocturne en gaf dan ook geen aanleiding tot andere klachten dan deze. Bovendien werd in de radiocommunicatie mbt dit nummer ook steevast verwezen naar de nocturne.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het magazine Moto & Loisirs van januari op de cover in grote letters vermeldt: ‘carte d’entrée gratuite pour le salon de Bruxelles’ met daaronder een uitverkleinde kopie van een inkomticket.

De Jury heeft ook vastgesteld datde uitverkleinde kopie van het inkomticket in kleine letters de geldigheidsdatum van het ticket vermeldt.

De Jury is van mening dat de geldigheidsdatum van het inkomticket een essentiële informatie betreft die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een commerciële transactie te kunnen nemen. De Jury is derhalve van mening dat deze reclame strijdig is met artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook met de artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze vermelding in de toekomst in grotere letters te vermelden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij rekening zal houden met de aanbevelingen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOTO & LOISIRS
Product/Dienst: Gratis inkomticket voor het salon van Brussel
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/02/2011