MONSANTO – 07/05/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man in een tuin die het product aanbrengt op een plant die vervolgens ineenschrompelt, wortels inbegrepen.

VO:
“Onkruid wieden kan zo lastig zijn.
Zou het niet geweldig zijn om onkruid te laten verdwijnen met een simpele aanraking?
Nu kan het, met Roundup Gel.
Het werkt zo nauwkeurig dat er geen risico is voor nabije planten of de bodem.
Een aanraking werkt tot in de wortels, zodat het onkruid voorgoed verdwijnt.
Ideaal voor bloemperken en tuinpaden en zelfs tegen haagwinde.
Roundup Gel, een aanraking volstaat.”

Tekst:
“Het vernietigen van de wortels kan tot 28 dagen duren.
1 klik volstaat voor een bladoppervlakte tot 300 cm2.
Gebruik onkruidbestrijders veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Roundupgel.be
Een aanraking volstaat.”

Motivering van de klacht(en)

De klager benadrukt dat dit product chemische effecten heeft die extreem schadelijk zijn voor het milieu en alles dat ervan afhankelijk is (bijen, bestuivende insecten, vogels). Hij vindt deze reclame op een uur waarop veel mensen voor TV zitten absoluut gevaarlijk voor de gezondheid van iedereen.

De klager maakt zich zorgen dat zo’n reclame uitgezonden wordt terwijl ze een erg gevaarlijke onkruidverdelger voorstelt als de “verantwoorde oplossing voor onkruid”. Is het echt verantwoord om onze bodems te vergiftigen en alle levende wezens die erdoor passeren? Is het verantwoord om de biodiversiteit die ons nog rest nog meer te mishandelen? Hij vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de eerste klacht blijkbaar geen directe verwijzing bevat naar stellingen gebruikt in de spot.

Het product Roundup Gel is toegestaan voor verkoop in België aan de amateur-tuinier.

De klacht heeft betrekking op effecten op bijen en bestuivende insecten. Bij het grote publiek blijkt sinds enkele weken nogal wat verwarring te bestaan aangaande de gewasbeschermingsmiddelen die een verband met dit effect zouden kunnen hebben.

De adverteerder deelde ook mee dat hij op de tweede klacht moeilijk kan reageren, vermits deze klacht niet in direct verband staat met de TV-spot, maar een meer algemeen karakter heeft. Het woord “responsable” wordt in de spot niet gebruikt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst in herinnering gebracht dat zij zich beperkt tot het onderzoeken van de inhoud van de reclame zonder zich uit te spreken over het product zelf.

De Jury heeft vastgesteld dat de beweringen die door de klagers in hun beschrijving van de reclame worden aangehaald niet voorkomen in de TV-spot.

De Jury is van oordeel dat de spot niet van aard is om de consument te misleiden over de effecten van het product in kwestie op het milieu en dat de reclame geen blijk geeft van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MONSANTO
Product/Dienst: Roundup Gel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/05/2013