MONIQUE STAM – 20/06/2007

Beschrijving van de reclame

Tekst advertentie : “Uniek bij Monique Stam… Word onze VIP voor één avond!!!. Wij zorgen voor een echt VIP-behandeling…rode loper, ontvangst met een glaasje bubbels, hapjes, leuke sfeer… Ondertussen zorgt het “Monique Stam-team” voor professioneel kledingadvies. Wat staat jou en je vriendinnen het best in welke kleur, wat combineer je het best met wat, hoe leg je belangrijke accenten, wat zijn echte trends nu en morgen… gewoon allemaal leerrijke, leuke tips en adviezen waar je achteraf nog veel plezier aan zal beleven! Ben jij onze VIP? Mail ons snel even je gegevens door op info@moniquestam.be! Antwerpen-Brasschaat-Hemiksem-Heide-Merksem-Mortsel-Schilde. Wegens het succes en de verdere uitbouw van onze winkels zijn wij volop op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste winkeldames en/of franchisenemers (meer info op onze website)”. Vermelding website-adres en links opsomming van de verschillende merken.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend: men spreekt van professioneel kledingadvies, maar blijkt dat er een aankoopverplichting geldt van een aanzienlijk hoog bedrag. Anderzijds wordt er ook nog eens korting beloofd tijdens de sperperiode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling is om te misleiden. De vele spontane positieve reacties bewijzen volgens hem dat de mensen zich niet om de tuin geleid voelen. Hij stelde dat wat in de advertentie wordt weergegeven ook in de praktijk uitgevoerd wordt en om te vermijden dat mensen een verkeerd idee zouden hebben over dergelijke avond , zend hij bij elke reactie of vraag om info eerst een informatieve mail en pas na het ontvangen van die mail kunnen mensen zich effectief inschrijven. In de email wordt ondermeer uitgelegd dat het om een koopavond gaat, om te vermijden dat mensen zouden denken dat het enkel een gratis receptie betreft. Hij bevestigde tenslotte dat er geen aankoopverplichting wordt opgelegd.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat haar bevoegdheid zich beperkt tot de advertentie. De email en de avondverkoop vallen niet onder het bevoegdheidsdomein van de Jury.

Na onderzoek van de advertentie, heeft de Jury vastgesteld dat hierin geen verkoopadres wordt vermeld. De geïnteresseerde lezers dienen derhalve contact op nemen, waarna zij een informatieve email ontvangen.

Gelet hierop en rekening houdend met het feit dat de adverteerder bevestigde dat er geen aankoopverplichting geldt, heeft de Jury gemeend dat deze advertentie geen misleidende elementen bevat.

Wat de email (verwijzing naar kortingen,…)en de verkoop buiten de gewone openingsuren betreft, heeft de Jury er zich toe beperkt om de aandacht van de adverteerder te vestigen op zijn verantwoordelijkheid om de toepasselijke wettelijke bepalingen terzake in acht te nemen.

Adverteerder: MONIQUE STAM
Product/Dienst: Kledingadvies
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/06/2007