MONDELEZ – LIZA DDC – 26/10/2021

Beschrijving van de reclame

De klaagster deelde screenshots mee van verschillende posts op het Instagramaccount van de betrokken influencer.

Deze van de post met betrekking tot het product van het merk Côte d’Or toont muffins en chocolade van het gepromote merk, met de tekst:
« Une petit pause douceur ! Muffins aux petites de chocolat homemade et mignonettes @cotedorbe ! Yumsss ! Je fais partie de la team #CôtedOrChefInsta je mets plus de temps à faire la photo des muffins que de les cuisiner ! Qui fait partie de ma team ???  #happyme #CôtedOrAmbassador #CôteeOrChef @cotedorbe 
#portrait #fashion #ootd #ootdfashion #girl #likeforlikes #followforfollowback #food #foodporn
#instagood #instalove #likeforlike #love #follorforfollow #picoftheday #goodvibes #goals #fashion #belgianblogger #portrait ».

Deze van de story met betrekking tot het product van het merk Lu tonen onder andere de influencer met een pennyboard die het gepromote product eet, met de vermeldingen:
« #Prince #princejusticeleague », « @luprincebiscuits te donne l’énergie nécessaire pour essayer de nouvelles activitées ! » en « Grâce à un code unique dans chaque paquet @luprincebiscuits tente ta chance pour recevoir une pennyboard de Justice League (N’oublie pas de porter des protections) ».

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de influencer niet vermeldt dat het gaat om betaalde partnerschappen en aldus haar volgers misleidt wat betreft de commerciële aard van de communicatie.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat de inhouden vooraf gezien en geaccepteerd zijn door de agentschappen die met de respectievelijke merken communiceren en die haar aandacht niet hebben gevestigd op dit punt.
Ze betreurt niettemin dat ze er niet aan gedacht heeft, maar het gaat om een vergetelheid en het was niet haar bedoeling om haar volgers te misleiden.
De ontbrekende vermeldingen zijn toegevoegd aan de publicaties waarvoor het nodig was en zullen ook in de toekomst worden toegevoegd.
Zij verduidelijkte dat ze een nano-influencer is die haar tips en leuke producten deelt en dat zij steeds erg transparant is geweest met haar volgers over haar campagnes.

Het betrokken bedrijf deelde mee dat hij de bepalingen van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel over identificatie en transparantie van reclame en marketingcommunicatie alsook de Aanbevelingen inzake online influencers van de Raad voor de Reclame (nu het Communicatie Centrum) hoog in het vaandel draagt en deze dan ook nauwkeurig opvolgt. Daarnaast heeft hij een eigen, interne Marketing Code die dezelfde principes van transparantie onderschrijft bij het gebruik van influencers in marketingcommunicatie naar het algemene publiek toe.
Dezelfde standaarden eist hij eveneens van de influencer relations agentschappen, waarmee hij samenwerkt bij het ontwikkelen van commerciële communicaties.
In casu heeft hij het agentschap gebrieft om een betalend partnership aan te gaan met deze influencer, waarbij ook duidelijk aangegeven werd om in de posts te vermelden dat het om een betalend partnership gaat.
Naar zijn mening blijkt het commerciële karakter van de boodschappen reeds uit de context (#CôtedOrAmbassador, ‘code unique dans chaque paquet’, ‘tente ta chance’) waarin deze posts gedaan werden door Liza DDC, met de nodige verwijzingen naar zijn merken en logo’s (@cotedorbe, @luprincebiscuits) waardoor deze volgens hem voldoen aan de voorwaarden voor een commerciële communicatie om als dusdanig herkenbaar te zijn zoals bepaald in de Aanbevelingen van de Raad voor de Reclame (nu het Communicatie Centrum) inzake online influencers.
Niettemin heeft het bedrijf onmiddellijk en nogmaals zijn influencer relations agentschap aangesproken om steeds boven en/of in de posts van influencers uitdrukkelijk de melding te plaatsen ‘paid partnership’ / ‘partenariat rémunéré’ / #ad of iets gelijkaardigs.
Waarschijnlijk betrof het hier een vergetelheid van Liza DDC en zij heeft ook meteen haar posts aangepast om alle onduidelijkheid te vermijden.
Omwille van het bovenstaande, vraagt het bedrijf de Jury dan ook om de klachten ongegrond te verklaren en verzekert hij de Jury ervan dat hij de principes van transparantie nauwgezet zal blijven opvolgen bij het gebruik van influencers in marketing communicatie voor zijn merken.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klaagster verwees naar verschillende posts op het Instagramaccount van de betrokken influencer en dat zij van mening is dat bij gebrek aan vermelding dat het om betaalde partnerschappen gaat, er sprake is van misleiding ten aanzien van de volgers wat betreft het commerciële karakter van de communicaties in kwestie.

Ingevolge het antwoord van het betrokken influencer heeft de Jury er nota van genomen dat het wel degelijk gaat om commerciële communicaties waarvan de inhoud vooraf gezien werd door het reclameagentschap dat communiceert met het merk en dat de afwezigheid van een duidelijke vermelding een eenvoudige vergetelheid is en niet als bedoeling had om haar volgers te misleiden. De betrokken influencer voegde toe dat zij hier onmiddellijk aan verholpen heeft door de vermeldingen “partenariat rémunéré” (“betaald partnerschap”) en “#ad” toe te voegen.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen, op basis van de reactie van de betrokken adverteerder, dat deze de publicaties in kwestie als zijnde duidelijk herkenbaar als commerciële communicaties beschouwt, met name gelet op de context waarin de influencer deze publicaties gedaan heeft (#CôtedOrAmbassador, ‘code unique dans chaque paquet’, ‘tente ta chance’), met de nodige verwijzingen naar zijn merken en zijn logo’s (@cotedorbe, @luprincebiscuits). De adverteerder voegde niettemin toe dat hij het agentschap opnieuw gecontacteerd heeft waarmee hij samenwerkt voor de partnerschappen met influencers en waaraan hij had aangegeven dat de posts moeten vermelden dat het om een betaald partnerschap gaat, om dit punt nog eens te benadrukken.

De Jury heeft het dossier onderzocht in het kader van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake online influencers.

De Jury heeft vastgesteld dat de betrokken posts inderdaad bepaalde elementen bevatten die erop zouden kunnen wijzen dat het om commerciële communicaties gaat, maar zij is van mening dat deze in dit geval niet volstaan opdat de commerciële aard van de posts gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicaties niet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de influencer en de adverteerder derhalve verzocht om de betrokken commerciële communicaties te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de influencer en de adverteerder hebben meegedeeld dat er reeds wijzigingen werden aangebracht om het commerciële karakter van de communicaties te verduidelijken.

Adverteerder: MONDELEZ – LIZA DDC
Product/Dienst: Côte d’Or en Lu producten
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  26/10/2021