MONDELEZ BELGIUM – 19/06/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Tuc Crispy. Zo krokant als Frank, zo lekker als Sabine”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om seksueel getinte praat. “Krokant als Frank” slaat op niets, en is gewoon een excuus om over te gaan tot het degoutante “lekker als Sabine”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot gerealiseerd werd met akkoord van de VAR en dat het helemaal niet zijn bedoeling was om te choqueren.

De bedoeling van de spot was om te communiceren over de nieuwe, knapperigere en krokantere textuur van het product. Vandaar het gebruik van de woorden “krokant” en “lekker”. De adverteerder merkt tevens op dat hij een zekere mate van humor wil hanteren in zijn communicaties.

De adverteerder wenste zich tenslotte te excuseren voor de slechte indruk die de spot bij de klager heeft nagelaten en zal met deze commentaar rekening houden in zijn toekomstige campagnes.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame en is van oordeel dat deze geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die niet stroken met de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MONDELEZ BELGIUM
Product/Dienst: Tuc Crispy
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/06/2013