MONDELEZ BELGIUM – 18/04/2018

Beschrijving van de reclame

De spot begint met beelden te tonen van personen die het product van de adverteerder gebruiken voor verschillende functies. We zien vervolgens volwassenen een kerstomaat gebruiken als bal en een cracker als pingpongpalet en deze vervolgens opeten.
De voice-over zegt onder meer: « Tuc présente : un cracker pour un max de fun. Prêts à vous éclater entre amis ? A vous de servir. Jeu, set et match ! Tuc, complètement craqué ».

Motivering van de klacht(en)

De klager is verbaasd door de reclame waar de protagonisten pingpong spelen met crackers en kerstomaten, gegeven dat men aan kinderen verbiedt om met eten te spelen. In een tijdperk waarin talrijke mensen moeilijkheden hebben, meent hij bovendien dat deze reclame nogal misplaatst is en strijdig met een sociale ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot begint met beelden te tonen van personen die het product van de adverteerder gebruiken voor verschillende functies. We zien vervolgens volwassenen een kerstomaat gebruiken als bal en een cracker als pingpongpalet en deze vervolgens opeten.

Volgens de Jury is de spot duidelijk onrealistisch en hebben de verschillende beelden het doel om de slogan « Tuc, complètement craqué » te illustreren.

De Jury is van mening dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk te worden genomen als een (door jongeren of ouderen) na te volgen voorbeeld en aldus niet aanzet tot het verspillen van voedsel.

Zij is ook van mening dat de spot het opvoedkundig principe dat aangehaald wordt door de klager niet ondermijnt.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

In deze context en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MONDELEZ BELGIUM
Product/Dienst: Tuc
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/04/2018