MOET HENNESSY – 18/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont twee flessen van het merk (brut + rosé) met bovenaan het logo “Dom Ruinart”. Onderaan bevinden zich de coördinaten (adres, e-mail en website).

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan ontbreekt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en deze advertentie derhalve strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen door de educatieve slogan te vermelden zoals voorzien door het voorvermeld convenant en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder erkende de educatieve slogan, verplicht door het Convenant, niet te hebben vermeld daar hij daaromtrent niet geïnformeerd werd door de professionele instanties.
Daar hij de reeds verschenen advertenties niet meer kan wijzigingen, bevestigde hij het nodige te zullen doen voor de advertenties die nog moeten verschijnen.

Adverteerder: MOET HENNESSY
Product/Dienst: Dom Ruinart Champagne
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/12/2006