MOET HENNESSY – 11/12/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan “Every girl needs a few royal subjects” toont een fles van het merk in een ijsemmer en drie mannen en een vrouw met een kroontje die allen een glas champagne in de hand houden. Tekst naast de fles: “Be Fabulous”. Onderaan bevindt zich het logo van Moët & Chandon Champagne.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan ontbreekt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt en deze advertentie derhalve strijdig is met het convenant inzake gedrag en reclame m.b.t. alcoholhoudende dranken.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen door de educatieve slogan te vermelden zoals voorzien door het voorvermeld convenant en bij gebreke daaraan deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder deelde mee niet op de hoogte te zijn van deze verplichting, maar dat hij er zich toe verbindt het convenant vanaf heden in aanmerking te zullen nemen voor al zijn merken. Daar hij de reeds verschenen advertenties niet meer kan wijzigingen, bevestigde hij het nodige te zullen doen voor de advertenties die nog moeten verschijnen.

Adverteerder: MOET HENNESSY
Product/Dienst: Moët & Chandon Champagne
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  11/12/2006