MOBISTAR – 31/05/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot biedt een promotietarief aan ter gelegenheid van de oudejaarsperiode : 1 Fr per minuut, 1 jaar lang. Er worden verschillende feestgerechten en dranken getoond met vermelding van het aantal minuten dat men voor hun prijs kan bellen. Op het einde van de spot verschijnen zeer kort de voorwaarden van het aanbod.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als leugenachtig : 1 Fr per minuut geldt slechts voor 120 minuten/maand waarvan 60 in het weekend, wat er slechts in een bijkomend snel afgehandeld zinnetje wordt aan toegevoegd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de voorwaarden duidelijk vermeld zijn in een groter lettertype dan gebruikelijk en dat de TV-spot niet los gezien mag worden van de volledige mediamix waarin de promotie duidelijk wordt uitgelegd. Bovendien wees hij erop dat de spot conform is met de toepasselijke wetgeving en niet misleidend wat blijkt uit een onderzoek met een testpubliek.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de voorwaarden onvoldoende duidelijk zijn vermeld aangezien de inhoud van de zin in relatief kleine letters verschijnt en snel weer van het scherm verdwijnt zodat hij de meeste kijkers riskeert te ontgaan. Zij was bovendien van mening dat de reclame per medium afzonderlijk moet worden onderzocht en niet in het kader van een multimediacampagne. Overwegende dat de reclame onduidelijk is en dus als misleidend kan beschouwd worden, deed de Jury de aanbeveling in de toekomst steeds op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze de voorwaarden van een aanbod te vermelden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de spot volgens hem correct is doch niet meer zal worden gebruikt en dat hij zich zoals steeds zal houden aan het duidelijk en ondubbelzinnig vermelden van de voorwaarden.
De Jury behield zich het recht voor toekomstige gelijkaardige campagnes aan een onderzoek te onderwerpen.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Promotieprijzen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  31/05/2000