MOBISTAR – 30/08/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website is er een promo voor ‘My 15’ met een voordeel naar keuze: “Onbeperkt sms’en” en op de volgende pagina “Onbeperkt sms’jes naar alle netwerken”. Als men op ‘Volgende’ klikt komt men op een pagina waarop onder meer het volgende vermeldt wordt: “Je wilt:

Een nieuw abonnement bestellen:
Je hebt nog geen Mobistar-abonnement, je hebt al een herlaadkaart van Mobistar of je wil je huidige abonnement behouden en er nu één toevoegen.

Je hebt reeds een abonnement bij Mobistar:
Je hebt al een abonnement van Mobistar en je wilt dit wijzigen of verlengen. Helaas kan je niet genieten van deze promo, maar Mobistar bied je tal van andere voordelen aan.”

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft in het jaar 2009 en 2010 het tariefplan ‘My 10’ gehad. Toen zijn 2-jarig contract bijna ten einde liep, contacteerde een medewerker van Mobistar hem om zijn contract te verlengen. Hij raadde hem 'My 15' aan en vertelde dat hij elke maand dan €15 zou moeten betalen maar dat hij wel onbeperkt zou kunnen smsen. Twee maanden later kreeg hij zijn eerste rekening (90 euro). Mobistar vertelde hem dat hij helemaal niet onbeperkt kon smsen, enkel tijdens de daluren. Hier had de eerste medewerker hem niet op de hoogte van gebracht. De klager meent dat dit valt onder de wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken en consumentenbescherming (misleidende praktijk). Op de website, staat er duidelijk dat als men kiest voor het extra voordeel 'onbeperkte sms'jes', deze voor alle netwerken gelden. Nergens wordt er het feit aangehaald dat deze niet geldig zijn tijdens de piekuren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de promotie op het web ‘50% korting gedurende 18 maanden’ enkel geldig is voor nieuwe klanten die intekenen op een nieuw abonnement via de website. Dit staat ook duidelijk vermeld in de voorwaarden. De persoon die klacht heeft ingediend is reeds klant sinds 2009. Bestaande klanten kunnen door Mobistar worden gecontacteerd om hun contract te verlengen. De voorwaarden voor de verlenging worden meegegeven via telefoon en nadien schriftelijk bevestigd aan de klant, deze voorwaarden zijn niet noodzakelijk dezelfde als de voorwaarden voor nieuwe klanten.

Jurybeslissing

De Jury heeft enerzijds vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op de uitvoering van een contract naar aanleiding van telefonische contacten tussen de klager en een medewerker van Mobistar. Dienaangaande merkt de Jury op dat dit aspect (contract en telefonische gesprekken) buiten haar bevoegdheid valt, daar zij enkel bevoegd is voor de inhoud van de reclame. Zij neemt er wel nota van dat de adverteerder bereid is om de klacht volledig na te gaan op basis van de gegevens van de klager.

De Jury heeft anderzijds vastgesteld dat de klager naar een pagina van de website van Mobistar verwijst. De Jury is van oordeel dat deze pagina reclame inhoud betreft (‘bestseller’, ‘promo’, …).

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website onder meer het volgende vermeldt: “Onbeperkt sms’en” en op de volgende pagina “Onbeperkt sms’jes naar alle netwerken». Slechts op het ogenblik dat men op ‘Volgende’ klikt, leest men dat bestaande klanten niet van deze promo kunnen genieten.

De Jury is van mening dat dit een essentiële informatie uitmaakt in de zin van artikel 90 §1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en dat deze informatie meteen en op duidelijke wijze in de reclame vermeld moet worden om risico tot misleiding te vermijden.

Op basis van artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om zijn reclame in die zin aan te passen.

De adverteerder deelde mee dat hij vanaf heden op zijn online banners zal vermelden dat de promotie geldig is voor nieuwe klanten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MOBISTAR
Product/Dienst: Onbeperkt sms’en
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/08/2011